I tråd med tradisjonen ble de ansatte i høst bedt om å komme med forslag til hvilken organisasjon som skulle få gave i år.

– Blant mange gode forslag, valgte man i år å støtte Foreningen Siri og Henning minnefond, som en anerkjennelse for det holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeidet de gjør blant barn og ungdom, skriver HR-sjef Annar Blakstvedt til Ringerikes Blad.

Minnefondet ble opprettet etter at to ungdommer omkom i en trafikkulykke ved Ask 19. november 2005.

– De arbeider med forebyggende holdningsskapende arbeid innenfor trafikksikkerhet. Dette skjer gjennom å bistå ungdom med førerutvikling for sikrere ferdsel, samt skape arenaer til ungdomsaktiviteter rundt kjøretøyets bruk og vedlikehold, forklarer Blakstvedt.

LES MER: – Sladd med måte og kjør med vett

Torill Engebretsen, sekretær i foreningen og mor til Siri, ble invitert til bedriftens julelunsj på Hensmoen denne uken.

Der fikk hun overrakt et gavebrev på 20.000 kroner.

Tidligere denne uken skrev vi om hvordan Engebretsen reagerer på at det drøyer med tiltak i forbindelse med rekkverk på bruer: