Nasjonalt Glassmuseum bør ligge i «Glasshovedstaden Jevnaker». Det var det bred enighet om da alternative tomter ble presentert torsdag.

Arkitekt Martin Dietrichson fra KIMA arkitektur, som tidligere har jobbet med kulturbygg som Arkitektmuseet og Gyldendalhuset, og har bakgrunn fra Snøhetta og Sverre Fehn, presenterte forstudiene.

En attraksjon i glass

– Uansett plassering blir dette et spektakulært nybygg som spiller opp mot glassets elementer; vann, sand og treverk. Målet er et moderne, interaktivt opplevelsessenter på 3.000 kvadratmeter, som vil romme alt fra utstillingsrom, auditorium til administrasjon og forskningsdel, sa han.

Leila Valvik Raustøl, daglig leder for Randsfjordmuseene sa at det er på høy tid at et slikt senter kommer på plass for å ta vare på og dokumentere den unike glasshistorien i Norge for de kommende generasjoner.

– Og det naturlige sted er Jevnaker, for få andre steder har en 250-årig historie som har gått i generasjoner. Et slikt senter vil ikke bare handle om glass, men også om menneskene, sa hun og poengterte glassets betydning som samfunnsutvikler i Norge.

– Vi bygger for fremtiden for å sikre fortiden, uttrykte hun.

Speiler fjorden

Alternativ 1 ligger i vakre naturomgivelser mellom Hadeland Glassverk og Thorbjørnrud hotell, i enden av strandpromenaden. Det vil bli et sentralt blikkfang i Verkevika. Bygget blir liggende delvis inngravd i terrenget, med en åpen fasade mot Randsfjorden.

Alternativ 2 ligger som en forlengelse av Hadeland Glassverk, og strekker seg ut i Randsfjorden. Bygget plasserer seg midt i historiefortellingen om glassets opprinnelse, fra sandhaugene i Løkhaugen, via tilvirkelse og produksjon, med nærheten til skog og Glassverkets industribygninger, fram til utskiping og eksponering, som det står i skissen.

Portal til Jevnaker

Alternativ 3 er orientert mot Hermanstjern og Nesbakken og vil binde sammen Hadeland Glassverk og sentrum i Jevnaker.

Ordfører Hilde Brørby Fivelstad poengterte at museet vil bli en attraksjon som vil trekke enda flere turister til Jevnaker.

– Skisser og kalkyler blir presentert neste måned. Vi håper å få med en merknad i det reviderte statsbudsjettet til våren, sier hun og mener at finansieringen må bli et spleiselag mellom stat, fylke og kommune. Styringsgruppa for Nasjonalt Glassmuseum håper på oppstart av bygget i 2014.

Fullt så positive er ikke Hadeland Glassverk. Pressekontakt Kari Roll-Matthies ønsket ikke torsdag å kommentere saken før pressekonferansen fredag.