Siden i fjor har Tronrud Eiendom jobbet tett med arkitektfirmaet Snøhetta om utviklingen av Øya-området i Hønefoss.

Nå er resultatet klart, og tirsdag kveld ble planene for den nye bydelen presentert for politikerne i formannskapet i Ringerike.

- En miks

Aktører fra både kultur- og næringslivet i Hønefoss har aktivt tatt del i idémyldring, og det har ikke manglet på forslagene.

- Vi vil sørge for at hele Øya blir revitalisert og får en miks av aktiviteter, sier Haakon Tronrud.

SE BILDENE: Kreative ideer for Øya

Historie og miljø

Det historiske og det moderne skal gå hånd i hånd.

- Vi ga Snøhetta blanke ark og frie rammer. Det har vært en spennende prosess, sier Ellen Grønlund i Tronrud Eiendom.

En viktig føring ble imidlertid lagt til grunn:

- Det skal være et miljøvennlig prosjekt, og vi skal ta vare på de eldste byggene.

Spent på mottakelsen

Resultatet fra Snøhetta er Tronrud Eiendom strålende fornøyde med. Nå er de spente på mottakelsen blant byens innbyggere.

– Dette vil prege byen vår inn i en ny tid. Vi har stor tro på planene. Men det er også viktig at befolkningen sier «dette vil vi ha», understreker Tronrud.

HVA SYNES DU? Si din mening under artikkelen

Tre til ni etasjer

Snøhetta har tegnet blokker som til sammen skal romme om lag 180 leiligheter. I de to nederste etasjene blir det handel, næring og kontorer fordelt på 8.000 kvadratmeter totalt.

Type handel er ikke bestemt, men dagligvare, spisesteder og nisjebutikker vil nok dukke opp her.

- Er det rom for mer handel i Hønefoss?

- Ja, det mener vi. Det er en uttalt politikk at byen ønsker å vokse, sier Tronrud.

Blokkene varierer fra tre til ni etasjer og øker i høyde mot fossen for å utnytte solforholdene optimalt. Det skal nemlig monteres solfangere på taket.

- Kan høyden bli et diskusjonstema?

- Dette er kjente høyder i Hønefoss. Bare se på Sentrumskvartalet, sier Tronrud.

Bevarer det gamle

Tre er aktuelt som fasademateriale. Under bakken blir det 330 parkeringsplasser.

Det gamle "Bruket," som i dag huser Byggmakker, skal renoveres og tas vare på. Det lille fyrhuset skal også bevares.

Snøhetta har tenkt linjer etter det fosseløpet fra gamle dager. Rørgata er tenkt bevart og brukt som en ferdselsåre gjennom området fra bybrua og opp mot elva. Det skal åpnes mer ut mot Arnemannsveien med flere grøntområder.

Biltrafikk inn og ut av området vil loses helt øverst bak «Bruket». Fartsgrensen i Arnemannsveien skal settes ned, og det blir gang- og sykkelvei.

Felles rom

Mye felles rom skal innby til nye opplevelser.

"Det fjerde byrom" er en betegnelse på felles areal der folk kan ferdes, en møteplass for opplevelse og aktivitet.

- Vi har prøvd å få til en bebyggelse som gir mye felles rom, at folk kan bevege seg så fritt som mulig på bakkeplan, forklarer prosjektleder og seniorarkitekt Jette Cathrin Hopp i Snøhetta.

Kultursti

Det blir mange grøntområder, og det planlegges en kultursti inne på området der den gamle bebyggelsen står sentralt. "Bruket" kan bli et senter for kultur og viten, et atelier eller en forskerfabrikk for barn og unge, foreslår Snøhetta.

Forbindelsen mellom Øya og byen blir også viktig.

- Øya har en naturskjønn beliggenhet i en sone mellom landskap og by. Elva må gjøres tilgjengelig og de gamle bygningene skal få «puste» i grøntarealer, sier Hopp.

Byggestart kan skje fra høsten 2015. Først skal reguleringsplanen på plass. Det tar opptil to år.