Torsdag la KOROs direktør Svein Bjørkås fram juryens valg.

I en pressemelding står det:

"Dahlbergs idé tar utgangspunkt i stedet på Sørbråten hvor han foreslår et sår eller et kutt i selve naturen. Det gjenskaper den fysiske opplevelsen av noe som tas vekk, og reflekterer, på en konkret og brutal måte, tapet av de som døde på Utøya. Kuttet blir en tre og en halv meter bred utgravning som skjærer fra toppen av neset på Sørbråten til nedenfor vannlinjen. Tomrommet som skapes i landskapet vil gjøre det umulig å nå til enden av neset. Massen som hentes ut fra kuttet ved Sørbråten vil senere bli brukt som grunnlag og materiale for et temporært og et permanent minnested i regjeringskvartalet i Oslo."

Juryen har vurdert Jonas Dahlsbergs forslag som svært originalt og interessant. De mener også at dette er gjort på en dristig, modig og radikal måte.

Sår i naturen

Stein kuttet i odden Sørbråten på landsiden ved Utøya skal brukes som materiale i minnestedet i regjeringskvartalet.

Etter angrepene den 22. juli 2011 besluttet regjeringen at det skal etableres minnesteder i regjeringskvartalet i Oslo, og på landsiden mot Utøya i Hole kommune. Også et midlertidig minnested mellom Deichmanske bibliotek og Y-blokka, tilgrensende Grubbegata, skal etableres. Minnestedene skal hedre drepte, overlevende, hjelpemannskaper og frivillige.

Dahlbergs idé tar utgangspunkt i stedet på Sørbråten hvor han foreslår et sår eller et kutt i selve naturen, som kan forstås som et symbolsk sår.

«En del av odden blir tatt vekk og publikum vil ikke kunne berøre navnene på drepte som er tenkt inngravert i veggen på andre siden av kuttet. Kløften fremkaller tapet og savnet i form av en akutt erfaring», heter det i juryens begrunnelse.

Navnene på en vegg

Naturmassen som blir revet ut av fjellet på Sørbråten flyttes til det midlertidige og det permanente minnestedet i regjeringskvartalet.

«Ved å gjøre denne massen til fundamentet for en midlertidig minnesvei mellom Grubbegata og Deichmanske bibliotek, lages en sammenheng mellom Sørbråten og regjeringskvartalet. Navnene på ofrene skal fremkomme på en vegg som følger veien», skriver juryen.