Foreldre og barn ut mot uvettig kjøring: – Ring til politiet

Dette kan ikke fortsette, mener foreldre i Fløytingen. De retter en innstendig bønn til MC- og bilførere: Ta hensyn til barna.