– Det blir en nasjonal fraværsgrense. Det er flertall på Stortinget for det. Man ønsker en nasjonal fraværsgrense som ledsages av følgeforskning og evalueres nøye etter tre år, sier Høyres skolepolitiske talsmann Kent Gudmundsen til NTB.

I forrige uke satte Ap en stopper for regjeringens ønske om en fraværsgrense på 10 prosent. Men tirsdag ble regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet enige med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om et kompromiss da saken ble avgitt fra utdanningskomiteen.

LES OGSÅ: Ordføreren svarer Puls-Ida: – Jeg er enig!

– Ikke detaljstyring

Hva den nye fraværsgrensen blir, er uklart.

– Stortinget driver ikke med detaljstyring. Vi gir nå ryggdekning til at statsråden kan innføre en nasjonal fraværsgrense og i dialog med sektoren finne ut hvordan denne best mulig kan innrettes, sier saksordfører Gudmundsen.

Et forslag fra Utdanningsforbundet har tidligere vært lansert som et kompromiss. Forbundet tar til orde for en grense på 15 prosent og bruk av lokalt skjønn i særskilte tilfeller. Også en prøveperiode og følgeforskning lå inne i dette forslaget.

– Jeg er veldig tilfreds med at vi nå fra Stortinget sier fra om at skulk ikke er akseptabelt, og at vi nå kan gi norske lærere et verktøy de har etterlyst lenge, sier Gudmundsen.

– Ikke mot grense

Aps gruppemøte sa i forrige uke nei til en fraværsgrense på 10 prosent. Partiet ba regjeringen om å lage en ny forskrift i dialog med sektoren og påpekte at skolen skal ha mulighet for «egnede reaksjoner» mot ugyldig fravær.

Tirsdagens kompromiss er i tråd med Aps ønsker, mener partiets utdanningspolitiske talsmann Trond Giske.

– Vi sa tydelig at vi ikke er prinsipielt mot en grense, men at den må ha en fornuftig innretning og ikke være system hvor alt under 10 eller 15 prosent er greit og alt over ikke er det, sier han til NTB.

– Grensen for akseptabelt ugyldig fravær går ved 0. Det skal ikke være akseptabelt å ha ugyldig fravær, og man må kunne sanksjonere mot fravær fra første time, understreker Giske.

SV og Sp fornøyd

SV-leder Audun Lysbakken mener det er et skritt i rett retning at Stortinget har stanset forslaget om en fraværsgrense på 10 prosent.

– SV har bidratt til mer kunnskap om uheldige virkninger av en rigid fraværsgrense ved å sørge for at Stortinget måtte behandle saken i utdanningskomiteen, slik at det ble høring og organisasjonene fikk sagt sitt, sier han.

Også Sp er godt fornøyd.

– Dette er bra for skolen. Vi får prøvd dette ut som en forsøksordning over tre år, og vi har gitt regjeringen beskjed om å gjøre de tingene den ikke har gjort hittil, sier Sps utdanningspolitiske talskvinne Anne Tingelstad Wøien.

Hun sier regjeringen nå får flere føringer når den skal utarbeide en ny forskrift, blant annet et klart nei til 10-prosentgrensen og krav om mer skjønn fra rektor.

LES TIDLIGERE SAKER: