– Det gjelder å henge med i tiden. Tavle og kritt er utdatert. Nå bruker kidsa andre flater å skrive på, mener en av de to initiativtakerne til prosjektet «Lær.no», Ali Elmasoudi.

Sammen med Eivind Stordal har han utviklet lær.no, som tilbyr digital leksehjelp. De to presenterte Lær.no for elever ved Ringerike videregående skole.

– Lær.no ønsker å tilby gratis undervisning i matematikk, fysikk og kjemi på alle nivåer på ungdomsskole og videregående, samt på universitetsnivå for de spesielt flinke. Tilbudet gjelder alle elever i Ringeriksregionen. Det er bare å spre ordet. Dette er framtiden, forteller Elmasoudi.

Innovativ plattform

Bakgrunnen for Lær.no er å teste en ny og innovativ plattform for undervisning der man som elev møter en dyktig underviser over nett for å bli god i realfag.

– Vi har et team bestående av realister med master- og doktorgrader og forskerbakgrunn fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og NTNU i Trondheim som underviser. Tjenesten er gratis for elever, skolen og alle involverte, forteller Elmasoudi.

Mange fordeler

Lær.no sin plattform har mange fordeler. Elevene kan logge seg inn via sin bruker eller via Facebook. Eleven og underviseren «møtes» på en felles, delt interaktiv tavle. Læringsseansen blir tatt opp slik at eleven kan konsentrere seg om undervisningen i stedet for å ta notater. Etterpå kan eleven se opptaket i et arkiv for å repetere. Dette er innovasjon i høyeste grad, sier Stordal.

Elev ved Ringerike videregående skole, Line Rongved (18), synes tilbudet virker veldig positivt.

– Det er smart fordi det er frustrerende å sitte hjemme og lure på noe, og så får man ikke bedt om hjelp før neste time på skolen som kanskje er om to dager. Det blir unødvendig mye grubling. Jeg tror jeg kommer til å benytte meg av dette tilbudet, sier Rongved.

Fleksibel undervisning

Elmasoudi mener undervisning over nett er en svært fleksibel måte å undervise på.

– Vi har undervist elever som har vært på hytta og fått hjelp derfra, forteller han.

Elmasoudi og Stordal jobber også med forskning for å finne den beste læringsteknologien for framtiden.

– Vi utvikler en intelligent automatisk veileder som kan hjelpe eleven i tillegg til underviser. Den automatiske veilederen stiller spørsmål og finner ut hvor elevens problemområder er. Derfra kan den zoome inn på disse og finne hva som er årsaken. Deretter kan den tilpasse sine forklaringer til elevens behov. Denne automatiske veilederen jobber også billigere enn alle våre ansatte, sier Elmasoudi.

Læringsalgoritmene skal testes ut ved alle videregående skoler. Fire seniorforskere ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) skal måle effekt.

– Forskningen vi jobber med er finansiert av Regionalt Forskningsfond Hovedstad med seks millioner kroner over en treårsperiode. Partnere er Utdanningsetaten i Oslo og NIFU, forteller Elmasoudi.

Her finner du Lær.no

Dette er Lær.no

 • Interaktiv læringsplatform med bilde og lyd der elev og lærer snakker sammen og løser oppgaver på felles tavle.
  Hele seansen blir tatt opp slik at eleven får et opptakk i odel og eie.
  Gjennom video opptak kan også foreldre bidra.
 • Tilbyr gratis leksehjelp klokken 15 til 20 hverdager og i helger frem til nyttår for å teste ut verktøyet på elever.
  Du må logge deg på og booke en avtale.
   
 • Utviklet av Ali Elmasoudi og Eivind Stordal som driver Studix AS.
  Hovedpartnere i prosjektet: Studix AS, NIFU, Utdanningsetaten i Oslo.
 • Ali Elmasoudi har en mastergrad i anvendt matematikk fra Universitetet i Oslo. Elmasoudi brenner for matematikk/statistikk, maskinlæring og kunstig intelligens anvendt i adaptiv læring. Elmasoudi har blitt omtalt som supermann fra 16 årsalder av Finansavisen og ComputerWorld, og har levert svært gode resultater i ulike prosjekter som har blitt omtalt både nasjonalt og internasjonalt.
 • Eivind Stordal har en mastergrad i anvendt matematikk (signalbehandling) fra Universitetet i Oslo. Hans mastergrad er kåret til den beste som er skrevet det året den ble levert inn høst 2012 av Norsk regnesentral. Stordal har også vunnet flere priser blant annet av konsulent selskapet McKinsey & Company og Else Vogts legat for fremragende akademiske resultater. Stordal har vært med på å starte opp en bank i London, og har hatt rollen som senior quantitativ analyst i 5D finance.