Som kjent ønsker foreldre i Åsa å starte opp et privatskoletilbud. Dette har de arbeidet med i flere år, men nå er Vegård skole lagt ned og ønsket sterkere enn noen sinne.

Flertallet vendte tommelen ned

Rådmannen har stilt seg positiv, men i formannskapet var et flertall blant politikerne negative.

Flertallspartiene (i dette tilfellet Ap, H og KrF) valgte å anbefale nei. I vedtaket fremmet av Arnfinn Baksvær (Ap) presiserer de at de prinsipielt er delt i synet på etablering av private grunnskoler i kommunen.

I dette tilfellet mener de at etablering av en Montessori-skole i Åsa ikke er i tråd med vedtatt plan for skoledrift og skolestruktur.

Spesielt Høyres nei har forundret, bådde politiske motstandere og initiativtakerne i Åsa.

– Jeg er svært forundret over Høyre. De er egentlig for privatskoler og har tidligere svart ja på at de er positive til en privatskole i Åsa. Nå snur de helt om og taler med to tunger, sa Sps Hans Petter Aasen etter formannskapsmøtet.

Sammen med Solidaritetslista og Fremskrittspartiet stilte de seg positive.

LES LESERINNLEGG FRA SOLIDARITETSLISTA: Ja til vekst og utvikling - også i Åsa

Lovet ja i leserinnlegg

– Vi er for privatskoler, men mener at for eksempel en Montessoriskole bør etableres mer sentralt i kommunen. Dette for at flest mulig elever kan få tilbud om å gå der, forklarte Høyres ordførerkanidat Dag Henaug i en sms til Ringerikes Blad etterpå.

LES LESERINNLEGG FRA BENT T. STRINDEBERG: Steinsfjorden skole skal ikke være bare for nærmiljøet

Høyres nei var ikke minst spesielt fordi hans partifelle Olav Bjotveit samme dag som saken ble behandlet i formannskapet hadde leserinnlegget "Høyre støtter Montesorri-skole i Åsa" på trykk. Der avslutter Bjotveit med:

"Jeg går ut fra at Arbeiderpartiet vil stemme imot søknaden, da de har programfestet at de går imot privatisering. Beboerne i Åsa bør derfor ikke stemme på Arbeiderpartiet til høstens valg, men på Høyre."

Bjotveit er i dag vara til kommunestyret for Høyre, og står på 25. plass til høstens valg.

Det er Utdanningsdirektoratet som til sist avgjør saken, men tradisjonelt legger de stor vekt på hva kommunene anbefaler.

LES OGSÅ LESERINNLEGG FRA GERD M. TOLPINRUD: – Ikke fortell meg at Åsa er mindre sentralt enn Åsbygda!

Ringerikes Blad er til stede på kveldens møte.