Skolesjef fraråder flytting av elever

Artikkelen er over 3 år gammel

Flytting av elever fra Røyse til Vik skole vil trolig ikke gi noen innsparing, kanskje tvert imot.