Mandag ettermiddag presenterte sivilingeniør Jan Solberg for første gang planer for eiendommen, som han kjøpte høsten 2012.

Solberg har gjort forsøk på å tegne om skolen til boliger, noe som ville blitt en rimeligere løsning, men det er nå skrinlagt.

- Vi får ikke til gode boliger med en ombygging, sier han.

All boligmasse må ifølge ham rives.

Link

Link Arkitektur, som også vant konkurransen om Hønefoss kirke, har laget flere såkalte mulighetsstudier. Sivilarkitekt Bjørn Garnås har tegnet tre bygninger med 14, 18, og 14 leiligheter og parkeringskjeller.

Solberg ser utbyggingen som en mulighet til å skape et attraktivt bomiljø ut av en tom, «litt trist og shabby» eiendom sentralt i Hønefoss. Skråtak er valgt i stedet for flate tak, av hensyn til dagens bebyggelse.

For eiendomsutvikleren er ringen på en måte sluttet. Byggingen av handelsskolen var hans første større jobb som byggeleder i 1977-78.

Politikerne i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning hadde flere spørsmål til presentasjonen. Steinar Larsen (Ap) lurte på kvadratmeterpris. Den hadde ikke Solberg regnet på.

For folk flest

- Men vi vil bygge boliger for folk flest, og som folk flest har råd til å kjøpe, sier han.

Larsen påpekte også at boligprosjektet vil gripe inn i dagens bebyggelse på nordsiden. Hadde eieren snakket med fylkeskommunen på forhånd?

- Nei, det vil vi ta i reguleringsprosessen, sa Solberg og la til et bebyggelsen som skal rives, har fått lav verneverdi.

Ole-Gunnar Øhren (V) spurte om utbyggeren ville gjøre noe med den smale Hellebakken, der det bare er plass til én bil i bredden.

Kan stenges?

Solberg antydet at bakken kanskje kunne ha vært stengt for biler og forbeholdt gående og syklende.

Det tvilte Lise Kihle Gravermoen (Sp) på at næringsdrivende i området vil være enig i.

Hun nevnte ikke navn, men tenkte trolig på Felleskjøpet i Ankers gate.

Solberg påpekte også at bakken kan være vanskelig på glatt føre, men stengning av den er ikke avgjørende for gjennomføringen av boligprosjektet. Dagens adkomst skal beholdes.

Boligprosjektet

Den gamle handelsskole-eiendommen består av Hammerbrogaten 9A og 9B samt Lagesens gate 3, et hus ved toppen av Hellebakken. Det var en stor bolig, som ble ombygd til skolebruk og senere tilbakeført til boliger. To leiligheter leies ut der i dag.

Tomtearealet er 2.000 kvadratmeter stort.

Fremdriftsplan: Et planprogram skal lages i andre kvartal i år, den offentlige behandlingsprosessen ventes å foregå fram til og med andre kvartal 2015. Rivearbeidene kan starte i tredje kvartal 2015, mens byggestart kan bli i 2016. Da kan boligene være ferdige i 2016-2017.