Hun vil ha leksefrie skoler i Ringerike

NEI TIL LEKSER: Lokalpolitiker Nanna Kristoffersen (Solidaritetslista) mener lekser har klart flest negative effekter og vil ha et forsøk som innebærer leksefrie skoler.

NEI TIL LEKSER: Lokalpolitiker Nanna Kristoffersen (Solidaritetslista) mener lekser har klart flest negative effekter og vil ha et forsøk som innebærer leksefrie skoler. Foto:

Familieterapeut og lokalpolitiker Nanna Kristoffersen fra Solidaritetslista mener lekser ødelegger barnas lærelyst, og ønsker et prøveprosjekt der et par skoler i Ringerike har et forsøk med leksefri skole i et år.

DEL

Nå spør hun ordfører Kjell B. Hansen (Ap) i Ringerike kommune om han vil gjennomføre prøveprosjektet.

– Hvorfor har du så mye imot lekser?

– Jeg mener det er en myte at lekser er nødvendig. Vi har mye ny forskning som viser at effekten av lekser er liten eller ingen, særlig når det gjelder gutter. Vi tar mye tid fra barna når de egentlig skal ha fri. Jeg mener skolearbeid hører hjemme på skolen, og at barna bør få slippe å sitte og slite med leksene når de kommer hjem etter en lang skoledag, sier Kristoffersen.

Hun ønsker seg også en generell debatt om hvorfor vi har lekser og hva vi får ut av dem.

Slitne barn

Nanna Kristoffersen viser også til at mange barn og ungdommer for den saks skyld har lange dager på skolen, så skal de på diverse fritidsaktiviteter som for eksempel spille fotball eller håndball, fordi det er viktig å være fysisk aktiv.

– Poenget mitt er at barna ofte er slitne når de skal gjøre lekser. Da er de ikke så mottakelige for læring, og motivasjonen er heller ikke all verden. Det blir ofte en kamp mellom foreldre og barn fordi leksene må gjøres. Det mener jeg er uheldig, og det kan føre til dårlige opplevelser og skolevegring for barn, sier hun.

LES OGSÅ: Hannah, Vetle og Tiril går videregående skole i Frankrike

Kristoffersen jobber selv som foreldreferdighetsterapeut, og møter ofte barn og foreldre med særskilte utfordringer. I veldig mange av de familiene hun jobber med er lekser en vesentlig kilde til konflikt. Hun mener barns lekser kan føre til at mange elever får et negativt syn på skolen.

– Det vi vet fra forskning er at lekser forsterker forskjeller mellom skoleflinke og ikke så skoleflinke elever. Noen elever har foreldre som er flinke med å hjelpe elevene, andre har det ikke og de blir hengende etter. Det er også en utfordring med våre nye landsmenn, hvor mange elever har foreldre som kan for lite norsk til at de kan hjelpe barna sine med lekser i noen særlig grad, sier hun.

VIL HA BORT LEKSER: Nanna Kristoffersen, lokalpolitiker, mener skoleelever bør få slippe lekser, og få gjøre ferdig skolearbeidet på skolen.

VIL HA BORT LEKSER: Nanna Kristoffersen, lokalpolitiker, mener skoleelever bør få slippe lekser, og få gjøre ferdig skolearbeidet på skolen. Foto:

Kristoffersen viser til at vansker med å få til leksene kan gi elever både bekymringer og skyldfølelse og lav grad av mestring.

– Men er ikke lekser en forutsetning for at elevene skal få lært alt de skal? Og er det ikke mengdetrening som må til for å lykkes med mye av skolearbeidet?

– Jeg mener det er fullt mulig å legge opp skoledagen på en slik måte at man rekker å gjøre unna skolearbeidet der. Det er også mye tid som går med for læreren til å forberede lekser og rette eller gå gjennom leksene. Får man frigjort den tiden rekker man mer. Men det er sant at når det gjelder lesing trengs det mengdetrening, og det anbefales at foreldrene leser sammen med barna sine i 15 minutter hver dag, svarer Kristoffersen.

– Gode resultater

Hun viser til at Digermulen skole i Lofoten har vært leksefri siden år 2000, og hvor elevene skal ha gått opp en karakter og fraværet ned med 15 prosent siden de sluttet med lekser.

Montessoriskolene, også de to i Ringerike har leksefri, og i flere kommuner har man forsøk på å ha leksefrie skoler eller enkeltklasser.

LES OGSÅ: Viktoria, Solveig, Hilde og Tamila fikk seksere i bøtter og spann

Torsdag 6. september tar Kristoffersen opp problemstillingen som en interpellasjon (spørsmål) til ordføreren, hvor hun spør om han vil ta initiativ til et prøveprosjekt hvor for eksempel to skoler i Ringerike blir leksefrie fra neste skoleår. Hun ønsker egentlig at leksene skal bort i hele grunnskolen.

– Jeg mener vi bør sette ned en arbeidsgruppe som ser på hvordan dette kan løses praktisk, men det er et forsøk som det er vel verdt å prøve, sier hun.

– Vil ikke foreldre miste noe av kontakten med sine barns skolehverdag hvis elevene ikke har lekser?

– Jeg tror man kan få til det uten å ha lekser. Foreldrene kan fortsatt få barna til å lese og se på bøker og ukeplaner sammen. Min erfaring er at lekser skaper mye konflikter og fører til flere ulemper enn fordeler, svarer hun.

LES OGSÅ: Slik skal elevene bli helt supre i data

Artikkeltags