– Skolene kan ikke kreve at elevene gir fra seg mobiltelefonene

Artikkelen er over 1 år gammel

– Skolene kan tilby mobilhotell for oppbevaring av telefoner, men ikke kreve at elevene skal gi fra seg telefonen, mener ekspert.

DEL

Juseksperter mener måten mange skoler praktiserer forbud mot mobiltelefoner kan være i strid med både grunnloven og menneskerettighetene.

I en undersøkelse blant 1.000 norske rektorer som NRK har gjennomført, er det avdekket at 80 prosent av skolene har helt eller delvis innført forbud mot mobiltelefoner i skoletiden.

Mange mener det blir mindre mobbing og positiv effekt på læringen ved å ha et slikt forbud. Mange skoler opererer med såkalte mobilhotell hvor telefonen låses inn ved skolestart og hentes ved skoleslutt. Andre krever at telefonen ligger i skolesekken.

Reagerer på forbud

Førsteamanuensis Marius Storvik ved juridisk fakultet på Universitetet i Tromsø reagerer på forbudene.

– Skolene kan tilby mobilhotell for oppbevaring av telefoner, men ikke kreve at elevene skal gi fra seg telefonen, sier Marius Storvik som mener et slikt krav er et inngrep i privatlivet, som både vernes av grunnloven og menneskerettighetene.

Han sier skolene kan forby bruk av mobil i timene og kanskje i friminuttene, men at det ikke finnes lovhjemmel som gjør at skolen kan kreve at telefonene utleveres og legges i mobilhotell uten samtykke fra elevene.

– Skolene står ikke fritt

Professor i privatrett Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen støtter Storviks uttalelser.

– Vi har en god del eksempler på at skolene tror de står helt fritt til å sette akkurat de reglene som de syns passer. Det kan skolene ikke, sier han.

Utdanningsdirektoratet svarer at skoleeier kan forby bruk av mobiltelefon i skoletiden dersom det er fastsatt i skolens ordensreglement. Det legges vekt på at det kan gjøres av pedagogiske årsaker eller for å skåne skolemiljøet.

Artikkeltags