Til møtet torsdag kommer stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan, som har vært en sentral aktør i å få på plass lærernormen. I invitasjonen til møtet betegnes han som «lærernormens far».

– Det er viktig å sette elever, lærere og trivsel på skolen høyt på den politiske agendaen, mener Terje Wollan Dahl, som er leder i Ringerike KrF. Derfor ser han fram til å få besøk av Grøvan.

Hole-rådmannen stiller

Med på møtet er også Hole-rådmann Torger Ødegaard. I sommer lanserte han tanken om å bygge ny storskole i kommunen, framfor å rehabilitere skolene man har i dag. Dette skal han forklare mer om på møtet torsdag.

– Jeg er glad for at rådmannen kommer for å fortelle om hvorfor han fremmet forslaget. Publikum på møtet får anledning til å gi sine innspill, sier Dahl.

Det er ikke tilfeldig at møtet holdes på Steinsfjorden Montessoriskole. Rektor Anne Ottesen kommer til å forklare hva som er unikt med måten disse skolene drives på.

– Det er mer enn leksefri, og det er ikke bare for å beholde grendeskoler, sier Terje Wollan Dahl, som ser fram til å høre innlegget fra rektor.

Erfaring med mindre skoler

Med på møtet er også Nina Myrdal, som koordinerer alle adventistskolene i landet. Hun har tidligere vært rektor i Oslo, og vil snakke om sin erfaring med mange mindre skoler.

– Er en stor skole nødvendigvis en bra skole? er et spørsmål som vil bli diskutert i den sammenhengen.

Etter innleggende blir det debatt og dialog.

– Jeg håper alle som er engasjert i fremtidens skole setter av et par timer torsdag kveld, sier Terje Wollan Dahl i Ringerike KrF.