Full skoleutbygging kan bli for dyr for Hole: – Populistisk fjerning av eiendomsskatten

Hole ungdomsskole kan få midlertidige plassløsninger i stedet for en full, permanent utbygging.