På det meste var det 17 helikoptre i bruk samtidig lørdag. Pedersen forventer at også morgendagen blir travel.

– Det er nå 13 helikoptre på elleve branner, forteller Anne Rygh Pedersen, avdelingsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til NTB like før klokka 22 lørdag.

Seks nye

Lørdag ble det klart at direktoratet setter seks nye skogbrannhelikoptre i beredskap, slik at det nå er totalt 22 helikoptre som er klare til innsats. De resterende helikoptrene hviler for å kunne være klare til dyst så snart det lysner søndag morgen.

– Vi håper situasjonen vil bli bedre i morgen siden det ikke er meldt ytterligere lynnedslag. Men det blir jo ikke noe våtere av det, så skogbrannfaren er jo lik, sier hun.

Pedersen håper nå på masse regn framover. Og det kan hende hun får viljen sin, i alle fall på Østlandet.

– For dem som ønsker regn, bør man håpe på onsdag, torsdag og muligens tirsdag, sier Kristen Gislefoss i Meteorologisk institutt til VG.

Vurderer EU-bistand søndag

Pedersen sier de i løpet av søndag skal se an om det blir nødvendig å be om bistand fra EUs vannbombefly,

– Men stort sett dreier det seg om branner som bør kunne håndteres med helikopterbistand og en godt organisert brann- og redningsetat, sier hun.

Ifølge Pedersen er helikoptrene klart best egnet til norske forhold.

– Vannbombeflyene fyller tankene ved å fly langs vann, og de trenger derfor en lang vannflate. Mange steder er det begrenset tilgang på det. Samtidig trenger de også en flyplass hvor de kan lande, til forskjell fra helikoptrene, sier hun.

DSB sendte fredag et forvarsel til EU om at det kan bli aktuelt å be om bistand fra EUs vannbombefly for å hjelpe til med slokkingen av skogbrannene. Norge er med i en fellesordning i EU (ERCC) for vannbombefly som kan brukes til å slukke skogbranner.

Når Norge nå har sendt et forvarsel om at det kan bli behov for hjelp på kort varsel, betyr det at et fly vil kunne være på plass innen 24 til 48 timer.

En rekke branner

DBS følger ekstra nøye med de største brannene, som har vært i Telemark, Buskerud og Setesdal i Aust-Agder. I tillegg har det vært en rekke mindre branner i flere ulike fylker i Sør-Norge som brann- og redningsetater har håndtert lokalt.

Lørdag formiddag herjet over 20 skogbranner i Telemark og rundt 18 i Agder.

Også i Akershus var det en rekke branner, både i Aurskog-Høland og i Lørenskog. Samtidig jobbet brannmannskaper i samme fylke med å slukke en brann i Nes kommune som ble oppdaget fredag.

I Oslo brøt det ut skogbrann i Sarabråtåsen ved Nøklevann i Østmarka. Det brant i et området på mellom 3–400 kvadratmeter, ifølge Oslo 110-sentral.

Foreløpige tall fra DSB viser at det torsdag 12. juni var rundt 110 skog- og gressbranner, og tallet for fredag 13. juni var omtrent 75 branner. Tallene for lørdag er ikke klare.

Brannmann skadd

Lørdag morgen fikk en brannmann lettere brannskader i hånden da han jobbet med slokking av en lyngbrann ved Gaustatoppen i Telemark.

Pedersen berømmer brann- og redningsmannskaper for den krevende jobben de gjør.

– Jeg må bare skryte av mannskapene der ute, for de håndterer og jobber i varme, ulendt terreng og under utrolig krevende forhold, sier Pedersen.