Tolv helikoptre er i beredskap i juli for raskt å kunne bistå lokale brannvesen ved behov.

– Skogbrannfaren er nå så høy i betydelige deler av landet at beredskapen med skogbrannhelikoptre må økes ytterligere for å kunne håndtere og slukke stadig nye skogbranner, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Staten dekker kostnadene til helikoptrene slik at de lokale brann- og redningsvesenene får et nødvendig hjelpemiddel til slokking av skogbranner, tilføyer statssekretæren.

Hittil i år har det vært 296 skogbranner, nesten like mange som i løpet av hele fjoråret. Statens skogbrannhelikoptre er i beredskap i perioden 15. april til 15. august.

LES OGSÅ: Brannvesenet holder vakt etter brann like sør for Sollihøgda