«Ukjent» forretningsmann på inntektstoppen i Hole: Tjente nesten dobbelt så mye som nummer to

Svein Erik Lilleland topper inntektslisten i Hole suverent med en skattbar inntekt på nærmere 28,5 millioner kroner i 2017. Det er nesten dobbelt så mye som nummer to på lista. Her er skatteoppgjøret for holeværingene.