Tross Thon-frafall: Hole langt over Ringerike og Jevnaker i skattebetaling

Artikkelen er over 4 år gammel

I natt ble skattelistene fra 2014 offentliggjort.

DEL

Ringerikes Blad velger, i likhet med i fjor, å ikke publisere topplister. Det betyr ikke at vi forbigår skattelistene i stillhet.

Vi har i første omgang sett på de totale tallene for våre kommuner, og utviklingen når det kommer til skatt, formue og inntekt de siste årene.

I snitt betaler hver holeværing 94.106 kroner i skatt. Dette er drøye 20.000 kroner mer enn hva ringerikingene i snitt betaler – og over 27.000 kroner mer enn innbyggerne på Jevnaker.

Det ellers mest åpenbare i disse grafene er selvfølgelig den enorme endringen i Hole kommune etter at Olav Thon flyttet formuen sin over til en stiftelse.

Studer flere grafer nederst i saken!

Likevel merker vi oss at i snitt betaler den enkelte holeværing mer i skatt i 2014 enn året før, og formuen har også økt. Legg også merke til at forretningsmannen Thons endringer i disposisjonen av sine midler ikke har påvirket inntektssnittet i Hole.

Også i Ringerike er det en tydelig økning når det kommer til inntekt, mens Jevnaker på alle grafer er mer stabil enn de øvrige to kommunene i regionen.

Statistikk er som kjent moro, men det er enkelt å få feil inntrykk av grafiske framstillinger. Holes enorme dropp på formuesiden, gjør at utviklingen i Ringerike og Jevnaker framstår nærmest flat. Faktum er at snittformuen i Ringerike har økt med nesten 27.500 kroner.

PS!  Ifølge NTB viser utviklingen at langt færre av oss søker i andres skatteopplysninger etter at vi ikke kan søke anonymt. Denne praksisen ble innført i fjor.

Artikkeltags