Dette tjente våre folkevalgte

Her er den fulle oversikten over hva politikerne i Ringerike, Hole og Jevnaker bidro med til fellesskapet i fjor.