Forslaget til ny kontorstruktur, en halvering av antall kontorer fra 107 til 53, overleveres onsdag til Finansdepartementet, opplyser Skatteetaten.

– Vi ser at fysisk tilstedeværelse i dag er mindre påkrevd for vår informasjon, veiledning og kontroll av skattytere. Ved å slå sammen skattekontor, får Skatteetaten større fagmiljø som er bedre skodd til å løse skatteutfordringene i samfunnet, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Etaten forslår å slå sammen Gran og Hønefoss skattekontor - og at kontoret blir liggende i Hønefoss. Det er 13 ansatte ved kontoret på Gran i dag ifølge Skatteetaten. Hønefoss-kontoret har 21 ansatte, ifølge regnskapstall.no.

Berører hundrevis

NTL Skatts 1. nestleder Stein Thorvaldsen og 2. nestleder Morten Fjeld Ørsnes bekrefter at forslaget nok vil berøre 600-700 ansatte, skriver frifagbevegelse.no.

Siste halmstrå er å få flyttet beslutningen fra Finansdepartementeet til Stortinget.

NTL Skatt håper at en debatt i Stortinget kan berge en del flere nedleggingstruede skattekontor. Tirsdag hadde NTL Skatt møte med Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum om saken.

For distriktene

For NTL Skatt handler det om arbeidsplassene til deres medlemmer, men også om å beholde fagkompetansen som skattekontorene innehar ute i distriktene.

NTL mener at denne fagkompetansen fortsatt bør stå til rådighet for folk som er bosatt i distriktene.

– I ytterste konsekvens dreier dette seg om finansieringen av velferdsstaten. Dette er en for stor beslutning til å overlates Finansdepartementet alene, sier Thorvaldsen, nestleder i NTL Skatt, til frifagbevegelse.no. (ANB)