Den ti uker lange rettssaken innledes med tiltaltes egen forklaring. Det er satt av en uke til den.

Deretter blir temaene i rettssaken bomben og åstedet i Oslo, de avdøde og de fornærmede etter angrepet mot Regjeringskvartalet, samt konsekvensen for de berørte departementene.

Reddet mange

3. mai skal Oslo tingrett få høre om Behring Breiviks ankomst til Utøya. Da vitner AUFs vakt på landsiden, og Jon Olsen, driftsleder for Utøya AS og kaptein på MS Thorbjørn.

Han mistet kona Monica Elisabeth Bøsei på Utøya. Datteren kom fra terroraksjonen i Tyrifjorden med livet i behold. Olsen reddet mange ungdommer 22. juli.

Deretter er det vitneførsel om våpen og åsted, de avdøde og de fornærmede fra Utøya. Det skjer fra 14. mai til 1. juni, Da skal Marte Gustavsen Ødegården vitne.

Hun er datteren til stortingsrepresentant Laila Gustavsen, som opprinnelig kommer fra Ådal. Marte Gustavsen Ødegården ble hardt skadet på Utøya.

Politimenn

4. juni skal tre lokale politimenn vitne om pågripelsen av Anders Behring Breivik. Det er Erling Melbye, Hans Mattis Hamborg og Håvard Gåsbakk som inntar vitneboksen denne dagen, i tillegg til aksjonslederen for beredskapstroppen og professor Jørg Mørland fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Videre skal det føres vitner som har hatt kontakt med tiltalte, politiet skal forklare seg om etterforskningen. 7. til 15. juni skal forsvarere og bistandsadvokater ha sin bevisførsel. 18. til 20. juni er temaet rettspsykiatri. Da skal de sakkyndige forklare seg om rapportene sine.

Ankesak planlagt

21. og 22. juni er rettssakens to siste dager. Da skal partene holde sine avslutningsprosedyrer. Dommen vil trolig falle senest 20. juli.

Dommen vil sannsynligvis bli anket til lagmannsretten. Borgarting lagmannsrett har bestemt at en eventuell ankesak kan starte 15. januar 2013.