Bakgrunnen for at uniformert politi sammen med barnevernet dukket opp på en av Ringerikes ungdomsskoler mandag, var et vedtak om at et søskenpar på 15 og 13 år skulle tvangsflyttes til et utenbys barnehjem.

Også skolen rektor skal ha blitt overasket over at barnevernet var ledsaget av uniformert politi.

Det var midt i skoletiden mandag at to representanter fra barnevernet i Ringerike kommune dukket opp på en av kommunens ungdomsskoler med et vedtak om at et søskenpar som var elever ved skolen skulle tvangsflyttes til et utenbys barnehjem.

Med seg hadde de altså to uniformerte polititjenestemenn.

De to elvene, en gutt på 15 år og hans søster på 13, ble så innkalt til skolens kontor der fikk beskjed om at de måtte bli med for å bo på et utenbys barnehjem.

Var nødvendig
I ren fortvilelses skal de to tenåringene ha forsøkt å stikke av for å slippe unna tvangsflyttingen. Da grep politiet resolutt inn. Ifølge øyenvitner ble de to tenåringene brutalt lagt i bakken og påsatt håndjern. Foran øynene på sjokkerte medelever ble de så ført inn i politibilen og kjørt bort.

Politistasjonssjef Ranmod H. Ødegaard ved Hønefoss politistasjon sier det å bistå barnevernet er blant de vanskeligste og mest utfordrende oppgavene politiet har.

- Når barnevernet ber om vår assistanse slik som i denne omtalte saken er vil pålagt å bistå, sier Ødegaard.

Ødegaard avviser at det skal ha blitt brukt unødvendig makt i denne saken.

- Slik hele denne situasjonen utviklet seg var det dessverre nødvendig med en viss bruk av makt, forteller han.

Han mener de to polititjenestemennene utført den vanskelige jobben de var satt til på en utmerket måte.

- Dette var siste sjanse for å etterkomme et lovlig fattet vedtak, og da er det politiets plikt å utføre den oppgaven, sier politistasjonssjefen.

Selv om det altså betyr å legge fortvilte og forskremte barn i jern foran øynene på sjokkerte skolevenninner og kamerater.

På glattcelle
Ifølge politistasjonssjef Ødegaard er det svært sjeldent at politiet må bistå barnevernet i slike saker som dette.

Til tross for at politiet avviser unødvendig maktbruk, skal den 15-år gamle gutten ha fortalt til venner at han ble plassert på glattcelle hvor han måtte tilbringe de fire, fem første timene etter pågripelsen på skolen.

Hans 13 år gamle søster skal samtidig ha fortalt at hun fortsatt har merker både på armer og andre steder etter håndjernene og det hun opplevde som politiets brutale framferd.

De skal begge ha gitt utrykk for at de er svært nedbrutt etter den opprivende hendelsen.

Også de medelevene som havnet midt i hendelsenes sentrum skal ha fått sterke reaksjoner.

Mye av skoledagen i går skal derfor ha gått med til å snakke om, og bearbeide det de opplevde.

Det spørsmålet ungdommene mest av alt ønsker å få svar på er hvordan de skal kunne ha tilit til et politi som kan få seg til å bortføre barn på denne brutale måten.