– Det er pinlig at en statsetat som skal ta vare på sikkerheten i landet ber oss om å løpe rundt og finne billige løsninger, for å kunne ta vare på borgernes sikkerhet, sier distriktssjef Terje Meyer i Sivilforsvaret i Øst-Finnmark tilVG.

Han har forståelse for at de må være økonomiske, men mener at løsningen blir dårligere desto billigere den er.

– Vi trenger kjøretøy som kan frakte folk og utstyr i utfordrende terreng, sier Meyer.

At Sivilforsvaret har anskaffet nyere brukte kjøretøy fra Finn.no når gamle og ødelagte kjøretøy skiftes ut, bekreftes av fungerende avdelingsdirektør Arnstein Pedersen i sivilforsvarsavdelingen i DSB. Han påpeker at det kun er kjøretøy som kjøpes brukt, ikke annet utstyr.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) reagerer på at distriktsleder Mayer kaller bruktbilhandling pinlig, så lenge kjøretøyene er de rette til å få jobben gjort.

– Det er veldig bra at Sivilforsvaret gjør sitt beste for å få kronene til å strekke lenger, tilføyer han.