Sier nei til ominnredning

ALTERNATIV 1: Menighetsrådet i Hønefoss vurderer to alternativer. Det første innebærer at alterring og kor beholdes, men at benker snus og et nytt alter settes opp nede i kirken.

ALTERNATIV 1: Menighetsrådet i Hønefoss vurderer to alternativer. Det første innebærer at alterring og kor beholdes, men at benker snus og et nytt alter settes opp nede i kirken. Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Riksantikvaren protesterer imot en rekke endringer som planlegges i Hønefoss kirke.

DEL

Menighetsrådet vil blant annet tilrettelegge kirkerommet for funksjonshemmede og tilpasse kirken til nye gudstjenesteformer og kulturaktiviteter.

Rådet har foreslått at dagens alter og alterringen fjernes og erstattes av enklere, mer mobile løsninger. Ifølge leder Atle Olav Ljåstad er det for liten plass i det som kalles koret.

Det ønsker også å heve altertavla litt. Den står i hodehøyde, og prester har ifølge Ljåstad holdt på å skalle i den i vanvare.

- Nytt alter

Men Riksantikvaren motsetter seg fjerning av den originale alterringen. Han mener at korpartiet heller bør utvides slik at det blir plass til et nytt alter i tillegg til dagens.

Den nasjonale antikvaren fraråder også heving av altertavla med 30 centimeter fordi det ifølge ham vil gi en annen opplevelse av veggdekoren bak. Personer som skal bevege seg i koret bør heller opplyses om den utstikkende delen, mener han.

- Men ingen beslutninger er tatt i saken, understreker Ljåstad som ikke vil kommentere Riksantikvarens innvendinger nå.

Må løftes opp

I dag må en kirkegjest som er avhengig av rullestol løftes opp til alterringen. Her er uenigheten ikke så stor. Menighetsrådet vil ordne en adkomst ved kirkens nordvegg, mens Riksantikvaren anbefaler en rullestolrampe fra midtgangen. En annen aktuell løsning er at kirkelige handlinger foregår nede i kirkerommet.

- Vi vil gi rullestolbrukere likeverdig tilgang til kirken som alle andre, sier Ljåstad.

Rådet vil i tillegg fjerne benker under galleriet og erstatte dem med bord og stoler som kan brukes under kirkekaffe eller til aktiviteter for barn. Antikvarens erfaring er at løse stoler gir et uryddig preg i kirkerommet. Han anbefaler i stedet at bare to benkerader fjernes og at en tredje snus bak fram.

Det er biskop Laila Riksaasen Dahl som avgjør hvilke tilpasninger som kan gjøres i Hønefoss kirke. Riksantikvaren har kun uttalerett om restaureringen, mens biskopen også ivaretar gudstjenestene og ser til at kirken er funksjonell.

Artikkeltags