Geologer fra Geologisk museum i Oslo har de siste to ukene undersøkt deler av det fredede området ved E 16 mellom Vik og Kroksund.

Stilles ut

– Det vi har funnet under dette arbeidet er en komplett kloarm, mesteparten av en «padleåre» og biter av skallet etter en 80 centimeter lang sjøkreps som levde her i området for 410 millioner år siden, sier Hans Arne Nakrem, seksjonsleder ved Geologisk museum.

Kloarmen kommer til å bli stilt ut på Geologisk museum.

Funnet karakteriseres som unikt. Sist det ble funnet fossil etter en sjøskorpion var i 1910 da engelske geologer undersøkte området.

Stor betydning

– Det var et banebrytende funn av et av de eldste fiskefossiler funnet noen sinne som fikk stor betydning for det videre geologiske arbeidet. Det vekket internasjonal oppsikt, sier Nakrem.

Funnet som geologene gjorde for ikke mange dagene siden med deler etter en sjøskorpion er dermed blant de eldste funnene av en fossil fisk som noen gang er gjort.

Tilfeldighet

– Sjøskorpioner finner man omtrent ingen andre steder enn her, sier Nakrem.

At geologene fra Oslo har fått anledning til å undersøke området, berodde på en tilfeldighet siden Fylkesmannen ikke varslet Geologisk museum om at Statens vegvesen var i ferd med å sikre steinskråningene på strekningen mellom Vik og Kroksund.

Da dette ble oppdaget, bevilget Fylkesmannen 50.000 kroner til geologene for å jakte på fossiler i området. Og dette har altså nå fått uttelling.

Fortsetter

Tirsdag hadde geologene Hans Arne Nakrem og Leif Koch og geologistudent Tom Erik Guldberg møte med Lasse Berge fra Statens vegvesen og Hans L. Lindkjølen fra avdeling for forvaltning av verneområder hos Fylkesmannen møte for å bestemme hva som skal skje videre.

Neste uke fortsetter Statens vegvesen å sette inn bolter i fjellet og fjerne løsmateriale mellom klokken 22 og 05.

– Det er opp til entreprenøren hvor løsmaterialet skal fraktes bort, sier Lasse Berge fra Statens vegvesen.

Håper på nye funn

– Det er bare å dumpe det utenfor Geologisk museum, smilte geologistudent Tom Erik Guldberg.

For geologene fra Geologisk museum har ikke gitt seg i jakten på fossiler ennå i det fredede området langs Steinsfjorden.

– Vi kommer å undersøke et nytt område og gjennomgå løsmaterialet for å se etter nye funn, sier Leif Koch, geolog og teknisk konservator på Geologisk museum.