Oddvin leverte fem sauer til slakteriet. For kjøttet fikk han 43 kroner

Sauebonde Oddvin Sørbøen leverte fem sauer til slakt hos Nortura. Da oppgjøret kom, fikk han hakeslipp.