Sauer avlivet for mangel på merking

Axel E. Vigdal opplevde at hans 19 sauer ble avlivet på grunn av manglende merking. I forgrunnen har han hele haugen med papirer i saken.

Axel E. Vigdal opplevde at hans 19 sauer ble avlivet på grunn av manglende merking. I forgrunnen har han hele haugen med papirer i saken. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

19 sauer på Nakkerud manglet merking. Det førte til slutt til avliving av alle dyrene.

DEL

Axel E. Vigdal er opprørt over at de 19 sauene hans måtte bøte med livet. Han har i lang tid motsatt seg merking av sauene, og mener det ikke finnes lovhjemmel for at dyrene må merkes.

- Jeg har aldri drevet med noen produksjon; dette har vært sauehold på rent privat basis, sier han.

- De drepte 19 sauer fordi dyrene manglet øremerking. Det hadde de ikke belegg for. Jeg ønsker ikke å være del av systemet til Mattilsynet, sier han.

Bare privat drift

Vigdal mener Mattilsynet har brukt uredelige argumenter for å få gjennomført merkingen.

- En stund gjemte de seg bak internasjonale bestemmelser. Vi viste at det ikke finnes noen internasjonale bestemmelser som pålegger meg å merke sauer når jeg driver helt privat, sier Vigdal.

- Jeg har aldri levert sauer til slakting. For meg har dette vært kjæledyr, og til tider matfat. Jeg har hatt sauene i mer enn 20 år. Noen har fått leve livet ut, og har dødd naturlig, andre har jeg slaktet til eget bruk, forteller han.

Vigdal godtar heller ikke argumentet om fare for spredning av sauesykdommer.

- Alle levende organismer er smittefarlige. Hvorfor skal akkurat sauene velges ut til spesielle regler? spør han.

Vigdal har hatt diskusjonen gående med Mattilsynet siden april 2012.

- Først var det faren min som fikk alle brevene, selv om han aldri har hatt disse sauene. Og vi har fått et fiktivt produsentnummer i brev fra Mattilsynet, sier han.

- Ikke praktisk mulig

Vigdal mener det rett og slett er praktisk umulig for ham å få merket sauene uten å være registrert som produsent.

- Jeg får ikke lov til å kjøpe klips uten å være produsent, sier han.

- Jeg ser jo at sauene er avlivet fordi jeg ikke ville merke dem. Men når Mattilsynet legger skylden på EU-bestemmelser som ikke finnes, og kommer med så mye som ikke er sant, vil jeg ikke inn i systemet deres.

- Hvordan skal jeg forholde meg til noen som kommer med krav som ikke finnes? Jeg klarer ikke å forholde meg til et slikt organ, sier Axel Vigdal.

Han har fått hjelp av advokat underveis i prosessen og var forberedt på å ta et oppgjør i rettssystemet for å hindre merkingen. Når sauene nå er avlivet, er han usikker på om dette kan skje. Men han utelukker ikke at det kan bli snakk om en erstatningssak.

- Det er absolutt aktuelt å vurdere, sier Vigdal.

Han opplevde det svært traumatisk da avlivingen fant sted sist torsdag.

- Jeg har jo hatt denne saueflokken i 20 år. Jeg begynte med ei søye og et kopplam. Dette er dyr jeg hadde et nært forhold til. Og det har ikke vært snakk om vanskjøtsel i denne saken.

- Alle skal merkes

Astrid Ham i Mattilsynet sier at det ikke er mulig å unndra seg merking fordi sauehold er privat.

- Sauer skal være øremerket og identifiserbare. Det er av hensyn til både dyrehelse og folkehelse, sier hun.

- En del sauesykdommer har lang inkubasjonstid. I tillegg smitter flere av dem uten kontakt mellom dyr, for eksempel ved overføring gjennom insekter, sier hun.

- En hobbysau er akkurat like smittebærende som en sau i produksjon. Alt sauehold skal være registrert, og alle sauer skal ha øremerke.

Siden sauer oftest går inn i matproduksjon, er merking er ekstra viktig.

- Alle sauer som kan gå til mat, må kunne spores tilbake til produsent. Vi kan for eksempel se på e.coli-sakene som har vært. Da har det vært veldig viktig å komme raskt fram til produsenten, sier hun.

Ham sier at Vigdal har fått mange sjanser til å unngå avlivingen av sauene.

- Han kunne rett og slett ha merket sauene, og sluppet dette triste og helt unødvendige utfallet. Etter mitt skjønn skulle det vært enkelt å unngå noe som var så traumatisk både for oss og for ham, sier hun.

Ifølge Ham kunne Vigdal fått klips til øremerking.

– Det er i og for seg riktig at du ikke får klips til øremerking uten å være registrert som produsent. Men du trenger ikke dermed drive som produsent, sier hun.

- Landbrukskontoret ordner et produsentnummer til de som trenger det i slike tilfeller.

Norsk regelverk

Hun er ikke enig i Vigdals påstand om at man viste til EU-krav som ikke eksisterer.

- Mattilsynet forholder seg til det regelverket som gjelder i Norge. Det vi har gjort her er hjemlet i matloven, som også tar inn i seg et EU-regelverk. Jeg kjenner ikke igjen fremstillingen hans; forskriftene gjelder i Norge, og han bor i Norge, sier hun.

Astrid Ham påpeker at Vigdal fikk mulighet til å unngå avliving helt til siste øyeblikk.

- Vi ga ham mulighet til å gjennomføre øremerking da vi kom til stedet på torsdag. Men han ville fortsatt ikke merke dyrene, forteller hun.

- Saken har gått i mer over to år. Vi må håndheve regelverket; det kan ikke være ett regelverk for ham, og ett for andre, sier hun.

- Det er viktig for alle som vil drive med sau å være klar over at det er egne forskrifter for hold og merking av matproduserende dyr, påpeker Ham.

- Det er en del tilfeller av folk som vil starte småbruk med et par sauer. Da er det viktig å være klar over forpliktelsene det medfører. Sau som hobby er greit, men du må forholde deg til regelverket, sier Ham.

- Vi har hatt lignende saker før, som vi har løst på en bedre måte etter litt veiledning. Dette har vært en helt uvanlig sak, sier Astrid Ham.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.