De startet i det små. Som leietakere i det gamle bilverkstedet i Eggemoen leir.

Siden 2010 har elektroteknikkfirmaet Demas vokst og har nå 12 ansatte. Oppdragene blir stadig flere.

Nå venter en ny og romsligere tilværelse i det gule bygget på 1.350 kvadratmeter som har reist seg på motsatt side av flystripa.

Øker hvert år

Demas AS er den første virksomheten som har kjøpt tomt i Eggemoen Aviation & Technology Park. Bedriften lager strømstyringstavler til elektrobransjen, og er stadig i vekst.

– Avdelingen her på Eggemoen omsetter for om lag 25 millioner kroner i år, sier Geir Nilsen.

Han er leder for avdeling Øst i Demas. Hovedkontoret til bedriften ligger i Brøstadbotn i Dyrøy kommune i Troms. Hele firmaet har en årsomsetning på 75 til 80 millioner kroner og i overkant av 50 ansatte.

Stort potensial

Veksten framover vil skje på Eggemoen. Med kunder over hele landet, og hovedkontor så langt nord, er det viktig for Demas å ha produksjon sentralt plassert på Østlandet.

– Vi kommer til å ekspandere. Vekstpotensialet er stort her, sier Nilsen.

Han er fornøyd med lokaliseringen ved E16, med bedrifter som Tronrud Engineering og Norsk Titanium et steinkast unna. Etter hvert tror han at det kommer enda flere nabobedrifter i næringsparken.

– Noe annet ville forbause oss. Ola Tronrud har klare visjoner for Eggemoen og vi har tro på at han får sving på sakene.

Demas AS har kjøpt en tomt på fem mål, og har opsjon på en til.

– Den har vi ambisjoner om å løse inn fortest mulig, og ser for oss et byggetrinn to om ikke så lenge, sier Nilsen.

For det vil bli behov for enda mer plass, dersom utviklingen går den veien de tror og håper.

Flere ansatte

Geir Nilsen kommer fra Jevnaker og jobbet i mange år ved hovedkontoret til Demas i Brøstadbotn. Nå er han på plass i hjemtraktene igjen, og har foreløpig en stab på 12 ansatte på Eggemoen. Men snart blir de flere.

– Vi kommer til å øke bemanningen både i administrasjon og produksjon. Først og fremst ser vi etter tavlemontører, elektrikere og automatikere.

Lagt til rette

Demas er godt fornøyd med hvordan både Tronrud og Ringerike kommune har lagt til rette for etableringen og nybygget.

– Det har gått fort. Det er bare omtrent ett år siden vi bestemte oss for å bygge. Nå er det snart klart til innflytting, så det er helt suverent, sier Nilsen.

Bedriften får dobbelt så store lokaler å boltre seg i når det nye bygget tas i bruk. Det ser de fram til. Flyttingen skjer trolig i februar 2015.

– Det blir mye mer hensiktsmessig. Produksjonen får mer plass, vi får flere kontorplasser og større lagringsplass. Våre nåværende lokaler i den gamle militærleiren har sine begrensninger.

Utvikling

Hovedkundene til Demas er installatører.

På Eggemoen monteres og skrus det sammen sikringsskap som skal selges videre til installasjonsfirmaer over hele Norge.

Noen av skapene er laget for å forsyne parkanlegg og gatebelysning med strøm. Andre er laget for privatboliger.

– Vi ser størst vekstpotensial innen tilknytningsskap og gatelysskap. Det kommer stadig nye krav og regler i denne bransjen. Vi er en liten bedrift, men det er ingen ulempe så lenge vi har evner og ressurser til å utvikle nye ting. Vi mener at vi er langt framme på produktutvikling, forteller avdelingslederen.