Gå til sidens hovedinnhold

- Sats på handel i sentrum

Artikkelen er over 9 år gammel

Asplan Viak har analysert handelen i Hønefoss, og mener det bør satses på butikker i sentrum foran utbygging på Eikli og Hvervenmoen.

Konsulenter anbefaler sentrumssatsing i Hønefoss på bekostning av Eikli og Hvervenmoen. Asplan Viak har laget en handelsanalyse og kommer med klare råd: Ringerike kommune bør satse på flere kontorarbeidsplasser og detaljvarehandel i sentrum før en utvikling av Hvervenmoen.

AKA AS og Aage Thoresen har hatt store planer om såkalt "faghandel" på moen . Noen har vært redde for at planene vil få konsekvenser for sentrumshandelen , og dette er bakgrunnen for at kommunen har bestilt analysen. Konsulentene mener at den sentrale plasseringen ved E16 bør gjøre Hvervenmoen egnet for handel med plasskrevende varer, for eksempel byggevarer, bilhandel og hagesentre, men ikke kjedene som Thoresen har nevnt som aktuelle.

Ikke «plasskrevende varer»

Investoren har sett Expert, Lefdal, Europris, Jysk og Jula som typiske faghandelbutikker. Asplan Viak bruker ikke begrepet faghandel, men mener å kunne fastslå at Jula, Jysk, Clas Ohlson og Biltema ikke inngår i definisjonen «plasskrevende varer».

Kjeder som Byggmakker, Maxbo og Bauhaus kan imidlertid være innenfor.

Thoresen har også tatt til orde for utflytting av kontorplasser fra Hønefoss for å gi plass til flere beboere og skape mer liv i sentrum. Asplan Viak mener tvert imot at det er mangel på kontorarbeidsplasser i sentrum, og at de er viktige for å skape byliv og grunnlag for handel og service.

Eikli ligger også utenfor anbefalt sone for detaljvarehandel. Konsulentene vil i stedet ha flere sentrumsnære boliger der.

AKA AS har fått rapporten, vil gå igjennom den og komme tilbake med innspill, får vi opplyst.

Foreslår ny bru

– Brubygging vil frigjøre Øya, Hønefoss bru og det historiske Nordre torg fra gjennomfartstrafikk. Det påpeker Asplan Viak og foreslår bygging av en ny bilbru som kan forbinde Kongens gate direkte med Hønengaten.

En bruforbindelse øst for bybrua var også aktuell da veiplanene for Hønefoss ble debattert. Konsulentene mener at byen bør vendes tilbake mot fossen og elva og ser åpning av Øya som et viktig grep.

Eiendommen som Haakon Tronrud har kjøpt og vil utvikle , mener Asplan Viak også er ett av fire nøkkelprosjekter som kan være generatorer for en handels- og byutvikling. Øya bør reetableres som byens tyngdepunkt og den sentrale møteplassen ved fossen, mener de.

  • Område B er fire større kvartaler ved krysset Kongens gate/Kong Rings gate, som konsulentene mener bør kunne «transformeres» med høy utnyttelse.
  • Stasjonsområdet er område C, der Asplan Viak ser et stort utviklingspotensial for større etableringer i forbindelse med et regionalt knutepunkt og Ringeriksbanen.
  • Nye bruer er det fjerde nøkkelprosjektet. Konsulentene anbefaler også ny forbindelse fra Petersøya til Vesterntangen og en serie med gang- og sykkelbruer over elvene.

Lengre gågate

Storgata foreslås som sammenhengende gågate fra Stangs gate via Søndre torg til Nordre torg. Alle sentrumsgater utenom hovedveien Kongens gate bør ifølge dem bli prioritert for gående og syklende, men være tilgjengelig for biler og varetransport.

Asplan Viak anbefaler også at all markparkering bør erstattes av underjordisk parkering supplert med noe gateparkering.