Han nevner Aker Brygge i Oslo og Solsida i Trondheim som eksempler på slike smeltedigler.

Ringeriks-Kraft har vært med helt siden Tronrud Eiendom begynte å se på prosjektering av Øya-området.

Nå går de to selskapene også inn i et felles aksjeselskap som skal eie og utvikle Øya.

- Vi ønsker å ta en aktiv rolle i å løfte området opp til å bli kanskje den sentrale delen av Hønefoss fremover, sier administrerende direktør Ole Sunnset.

Han håper at Øya blir et energisenter med boliger, handel, kafeer og samlingsplasser - et kraftsentrum i utvidet betydning.

SJEKK TEGNINGENE: Slik blir nye Øya

Historisk kraftstasjon

Haakon Tronrud sender ut en liten utfordring til samarbeidspartneren om bruk av den flotte gamle kraftstasjonen, som kan gi mer enn energikroner. Han håper at den historiske kraftstasjonen kan vises fram i det nye, urbane Hønefoss.

- Kanskje kan arealer brukes på en litt annen måte, sier han.

Og viseadministrerende direktør Kjell Baug ser muligheter for sambruk mellom kraftproduksjon og andre formål. Stasjonen er brukt som konsertlokale flere ganger. Sunnset ser gjerne at gode ideer blir løftet fram.

Tronrud fremhever at alle Øya-eiendommene nå blir knyttet inn i ett selskap, som får ansvar for det totale området.

- Det er viktig når vi snakker om en så enormt stor utvikling av et område, sier han.

LOKAL ENTUSIASME: Øya-planer møtes med begeistring

Rørgata blir liggende

Arkitektene i Snøhetta forelsket seg i rørgata, som Tronrud og Sunnset trodde de ville bygge inn, og den blir liggende.

- Til vår overraskelse ville arkitektene gjerne at den skulle vises, og det er best for oss. Da har vi full tilgang til den og kan bytte ut deler, sier kraftverkssjefen.

- Har dere forsøkt å få eieren av Ringerike Stormarked med på planene?

- Vi har hatt gode samtaler med Oddvar Røysi om det som foregår, men det har ikke vært et ønske verken fra Røysi eller oss at hans område skulle være en del av utviklingsområdet, sier Tronrud.

Et samarbeid er vurdert, men de to tomtene står ifølge ham på selvstendige bein.

Byggestart er ifølge Ellen Grønlund i Tronrud Eiendom vanskelig å anslå. Planoppstart skal formelt varsles tidlig på høsten, og da vil forslaget bli sendt ut på høring til overordnede myndigheter.