Samkjører vei og bane

Statssekretær Per-Willy Amundsen i Kommunal og moderniseringsdepartementet mener man skal kunne klare å bestemme trase i løpet av året.

Statssekretær Per-Willy Amundsen i Kommunal og moderniseringsdepartementet mener man skal kunne klare å bestemme trase i løpet av året. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Jernbaneverket og Statens vegvesen skal innen 15.juni bestemme om Ringeriksbanen og ny E16 skal følge samme trase.

DEL

Det er foreløpig usikkert om bane og vei skal følge hverandre, og om det i så fall skal skje bare på deler av strekningen eller hele strekningen. Oppdraget er gitt av samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp).

Samferdselsministeren mener det er avgjørende å se de to store samferdselsprosjektene sammen for at framdriften skal bli så effektiv som mulig. Han understreker også at dette er viktig for å ivareta hensyn til kultur, miljø og landbruk langs traseen.

Statssekretær Per-Willy Amundsen (Frp) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener det er viktig å få denne avklaringen på plass før departementet bestemmer seg for endelig trase mellom Skaret og Hønefoss. Han var på E16-møte og befaring i Hole tirsdag formiddag.

Lars Christian Stendal, regional plan- og utviklingsdirektør, i Jernbaneverket som også deltok på møtet i Hole Herredshus, viser til at de har et godt samarbeid med Statens vegvesen, og at de er i gang med å se på om vei og bane bør bygges sammen.

Jernbaneverket har lagt ned innsigelse mot alle traseene for Skaret-Hønefoss fordi de krever at man skal se på om vei og bane skal bygges sammen. Det er det arbeidet som nå gjøres.

Artikkeltags