– Gjør vi ikke dette riktig, går samferdselshistorien rett til spikerproduksjon, sier Jan Helge Østlund.

Han er en av mange entusiaster i flere miljøer som har sørget for at tusenvis av ringerikinger har kunnet oppleve historiske kjøretøyer på Hønefoss stasjon.

Nå ser det ut til at senteret blir skviset ut av området når Ringeriksbanen skal få en helt ny stasjon.

Ser på ny plassering

– Vi kan jo ikke finne oss i at dette bare forsvinner. Vi er i en prosess med en ny, spennende lokalisering, og det som er avgjørende nå, er å få en forståelse hos politikere, næringsliv og folk flest for at dette er viktig. Det er enormt potensial for utvikling her, sier Østlund.

– Vi har vært et knutepunkt i uminnelige tider. Det er klart vi må ha et samferdselshistorisk senter. I 1805 bygget Peder Anker den første jernbanen i Norge mellom Damtjern og Storflåtan. Hønefoss ble Norges første dampskipsby i 1837. Randsfjordbanen kom allerede i 1868, og da kunne du ta dampbåt fra Hen over Sperillen til Valdres, sier Østlund.

– Den første bilturisten passerte Hønefoss i 1901. Han kjøpte bensin på apoteket, og skremte vettet av det som var av hester. I 1910 ble det tatt av med fly fra Stavhella. Vi har alle samferdselsmidler representert i historien vår, sier han.

– Om vi ikke skal ha et slikt senter her, er det ingen som skal ha det.

Opptil 1.000 besøkende

Men entusiastene ved stasjonen går inn for at vi fortsatt skal ha et slikt senter. Derfor jobbes det med planer for en nyetablering i nye lokaler. Nå ønsker de seg mest mulig lokal støtte.

– Vi har mange besøkende i sommersesongen. Det har vært opptil 1.000 besøkende her på én dag. Poenget vårt er å vise fram miljøene, folkene, togene og kjøretøyene, og samtidig generere en del turister på den måten, sier Østlund.

På stasjonsområdet mekkes og repareres det hele tiden. Da Ringerikes Blad var innom, ble det blant annet jobbet med å få et gammelt Høka-lokomotiv, produsert i Hønengata, til å gå igjen.

– Det skal vi klare før sommeren, forsikrer dugnadsgjengen.

LES OGSÅ: Møte med folk flest gir verdifull kunnskap

Mye i arkivene

I arkivlokalene finner vi tusenvis av dokumenter, bilder og gjenstander, som alle er sikret for ettertiden.

– Alt blir digitalisert, og skal snart ut på Digitalt museum. Det kommer stadig til nye ting. Plutselig kommer noen med et postkort eller et bilde som de for eksempel finner i forbindelse med et dødsbo, forteller Per Olav Rolund.

– Det er viktig for oss at folk forstår at dette er noe å ta vare på. Og særlig politikerne må forstå at vi ikke kan miste mer på Ringerike nå. Vi sitter på mye viktig samferdselshistorie her, sier Østlund.

– Så må vi finne et relevant sted å være, hvor det er plass til mange veteranbiler, historiske tog og mye folk, i tillegg til alt annet vi har å stille ut.

– Enkelte politikere har heldigvis begynt å røre litt på seg i saken, og ønsker å gjøre noe. De forstår at vi må øke kulturambisjonene om vi skal doble befolkningen her. Det handler om å skape bolyst, sier Østlund.

LES OGSÅ: Tilbake fra fortiden på 3.500 dugnadstimer

Har dårlig tid

– Hvor lenge vi kan bli på stasjonen er ikke helt entydig. Vi kan risikere å få terminert kontrakten allerede i 2018. Så vi har dårlig tid. Vi har en erkjennelse av at vi ikke greier dette alene. Det må være vilje i lokalsamfunnet til å ta vare på dette, og gjennomføre en flytting.

For senteret lar seg flytte. Og styret ved senteret har allerede en ny, sentrumsnær løsning i sikte, uten at de er helt klare til å gå ut med den ennå.

– Vi må for all del unngå at viktig samferdselshistorie blir til spiker, sier Jan Helge Østlund og Per Olav Rolund.

– Må samarbeide om en løsning

Ordfører Kjell B. Hansen forsikrer om at han vil engasjere seg for å finne en ny løsning for Samferdselshistorisk senter.

– Dette er et tiltak som skaper høy aktivitet på frivillig basis. De har stort fremmøte, og samlingene er omfattende. Dette kan være ganske unikt, siden det er skapt på denne måten, ut fra frivillighet, sier ordføreren.

– Nå må vi unngå at endringene på stasjonen fører til at de må kjempe for livet. Det er klart de blir skremt over å ikke vite hvor de skal havne, sier Hansen.

Samarbeid

Han er allerede i gang med arbeidet for å få til et samarbeid om ny plassering av senteret.

– Jeg har gjort en henvendelse til Rådet for ringeriksregionen om å ta opp saken. Der må vi se på om vi kan løse dette sammen. Saken kommer opp med det aller første, forsikrer han.

– Rådmann og ordfører går gjennom dette, og lager en felles strategi, slik at vi kan få avklaringer. Så får finansiering komme i neste runde, sier han.

– Vi vil gjøre mye for å unngå at dette tiltaket faller sammen på grunn av byggingen av ny stasjon.