Gå til sidens hovedinnhold

Her kan det bli nye stasjoner

Artikkelen er over 4 år gammel

Flere titall byer og steder kan få nye jernbanestasjoner i årene som kommer. Hønefoss og Sundvollen er blant disse.

Den pågående InterCity-satsingen betyr at mange togstasjoner skal bygges ut eller bli nye. Både Sundvollen, som ikke har stasjon fra før, og eksisterende Hønefoss stasjon, står på lista til Bane NOR (tidligere Jernbaneverket).

Det er Dagsavisen som bringer denne lista.

Ringeriksbanen har planlagt byggestart i 2019 og kan stå ferdig i 2024, dersom alt går slik regjeringen håper på.

– Naturlig konsekvens

– Jernbanedirektoratet vil nå starte arbeidet med en overordnet strategi for Hovedbanen (fra Oslo til Eidsvoll) der det må legges rammer for utvikling og eventuell etablering av nye lokaltogstasjoner. Dette gjelder blant annet Breivoll, Alna og Nyland stasjoner, opplyser Svein Horrisland, kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet.

Horrisland kan også opplyse at Jernbanedirektoratet allerede er i gang med flere andre utredninger «som skal legge grunnlaget for utviklingen av jernbanen».

– I dette arbeidet står naturligvis befolkningsutvikling og framtidig markedssituasjon sentralt, og framtidig stasjonsstruktur er en naturlig konsekvens av dette, påpeker Horrisland.

Også Intercity-utbyggingen vil kunne endre stasjonsstrukturen. Nye Holmestrand stasjon, som ligger inne i fjellet i motsetning til den gamle stasjonen inne i sentrum av byen, ble åpnet så sent som i slutten av desember.

Ytterligere 24 stasjoner på InterCity-nettet er under utbygging eller planlegging, får Dagsavisen opplyst i Bane NOR, som har ansvaret for InterCity-planleggingen.

– Skyldes dobbeltsporene

– Stort sett er det snakk om byer og steder som allerede har en stasjon, der dobbeltsporutbyggingen fører til at de får en ny stasjon, opplyser kommunikasajonssjef Thor Erik Skarpen i Bane NOR.

Hans oversikt omfatter blant annet Skien, Porsgrunn, Larvik og Drammen på Vestfoldbanen.

* På Dovrebanen er Lillehammer og Hamar blant de aktuelle stasjonene.

* På Østfoldbanen omfatter listen blant annet Ski stasjon, som kommer til å oppleve et helt annet passasjertrykk når Follobanen står klar.

* På den framtidige Ringeriksbanen omfatter planene Sundvollen, som mangler stasjon i dag.

* I tillegg kommer en helt ny stasjon på Arna i forbindelse med pågående dobbeltsporutbygging på strekningen Bergen-Arna.

– Hvorvidt alle InterCity-stasjonene blir bygget på nytt eller fornyet, vil til slutt være opp til politikerne gjennom statsbudsjettet, påpeker Skarpen.

Siden 1988

Enkelte av de mulige nye stasjonene er mer etterlengtet enn andre. Allerede i 1988 startet grunneiere i den sentrale delen av Groruddalen arbeidet for å realisere Breivoll stasjon, slik at det kunne bli enklere å reise kollektivt til og fra området. I 1997 fattet Oslo bystyre vedtak om en togstasjon i området, i kommunedelplanen for Groruddalens sentrale deler.

 

Både lokalpolitikere og lokalt næringsliv i InterCity-kommunene har stor tro på at nye dobbeltspor med tilhørende stasjonsbygninger skal få stor positiv effekt. Holmestrand, hvor mye allerede har kommet på plass, er ikke noe unntak.

 

– Forholdene legges nå til rette for en sterk ekspansjon med mange nye innbyggere og en styrking av næringslivet, sier Øyvind Kvaal, styreleder i Holmestrand Næringsforening.

Områder som omfatter 1.500 ferdig regulerte boenheter står allerede klare for interesserte entreprenører og kommende innflyttere. I tillegg skal to nye marinaer og et planlagt helårs skianlegg gjøre byen mer attraktiv. Også reisetider mellom Holmestrand og Oslo på om lag 45 minutter når dobbeltsporene står klare på hele strekningen, vil sette Vestfold-byen på kartet i større grad enn hva som nå er tilfellet.

Kvaal nevner også den kommende sammenslåingen av Holmestrand, Hof og Sande kommune til en stor kommune.

– Et perfekt opplegg, sammenfatter han. (ANB)

Intercity-planene

  • Dette er stasjonene som er under utbygging eller planlegging i den pågående InterCity-satsingen, opplyser Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) til Dagsavisen:
  • Vestfoldbanen: Skien, Porsgrunn, Larvik, Drammen (påbygg til eksisterende stasjon), Holmestrand (sto ferdig i slutten av desember, tilhørende 90 meter høy heis ble åpnet i midten av januar), Horten, Tønsberg, Stokke, Sandefjord og Torp.
  • Østfoldbanen: Moss, Ski, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.
  • Dovrebanen: Lillehammer, Moelv, Brumunddal, Hamar, Stange, Tangen og Eidsvoll (påbygg til eksisterende stasjon).
  • Ringeriksbanen (som regjeringen håper kan stå ferdig i 2024 etter planlagt byggestart i 2019): Sundvollen (som ikke har stasjon fra før) og Hønefoss. (ANB)

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.