Torsdag gikk politikerne enstemmig inn for å gå til innkjøp av en ny elektrisk ferge til erstatning for den gamle. Fylkestinget forutsetter ny operativ ferge i drift senest sommeren 2021.

– Vi vil at lysene skal være på i Bjoneroa, sa Anne E. Thoresen (Ap), leder for samferdselskomiteen i Oppland fylkeskommune.

Helt nødvendig

Vikarskipper Arild Rugsveen, overstyrmann Astrid Onsager og matros Tom Ronny Kolsrud er svært så fornøyd med fylkespolitikerne.

Den faste skipperen, Roar Jønnes, er også mildest talt glad for signalene fra fylkestinget.

– Jeg er kjempefornøyd. Dette er helt nødvendig. Vi snakker jo om en skute på 70 år. Den har begrenset levetid, og vi må forholde oss til både nytt regelverk og nye kontroller. Det er vanskelig å drive med dagens ferge. Dessuten kommer jo det grønne skiftet, påpeker Jønnes overfor Oppland Arbeiderblad.

LES OGSÅ: Vil bruke 85 millioner kroner til elektrisk ferge på Randsfjorden

Thoresen karakteriserte investeringen i et nytt fartøy som en berikelse. Det er anslått en pris på 65 millioner kroner. I tillegg skal 20 millioner kroner brukes på kaianlegg og øvrig infrastruktur.

Båten kan leveres i seksjoner fra et skipsverft, transporteres sjøveien til Drammen havn, og derfra til Randsfjorden. Den nye elferga skal få strøm fra en batteribank på Tangen på vestsida. Batteriet skal ha kapasitet nok til at ferga kan gjennomføre nødvendig lading hver gang den koples til.

Miljøfyrtårn

– Dette blir et miljøfyrtårn, fortsatte Thoresen, som var den eneste som tok ordet om saken.

Hun viste til at politikerne hadde mellom ny bru eller ny ferge, men at en bru ville blitt i overkant dyrt. Derfor er flere flytende alternativer blitt vurdert, blant dem oppussing av dagens ferge eller full rehabilitering. Et konsulentselskap har vurdert de forskjellige løsningene, og endte opp med å anbefale et nytt fartøy.

Anne E. Thoresen understreket at fylkeskommunen får ti millioner statlige kroner årlig til fergedriften.

– Det er kjempeviktig å merke seg at uten disse midlene ville situasjonen vært annerledes, slo hun fast.

Kari-Anne Jønnes (H) var inhabil i saken siden hun er gift med skipperen.

SLIK KAN DEN NYE RANDSFJORDFERJA BLI: Klart for politisk avgang mot ny ferge over Randsfjorden