Her vil han øke fartsgrensene

Av

Samferdselsminister Jon Georg Dale ønsker å øke fartsgrensene på flere strekninger. Se oversikten her: