Telenor ble enig med grunneier på Røyse - 50 husstander får likevel fibernett

En stor grunneier i Hole har likevel gitt Telenor lov til å grave ned fiberkabel til 50 husstander, men Opplysningsvesenets fond stritter fortsatt imot.