Formannskapet i Hole samler seg på herredshuset onsdag 18. november. Der kan det komme til å bli sjeldent folksomt.

Holeforeldre har nå samlet seg om å arrangere et fakkeltog. Ifølge arrangementet på Facebook skal man samles på grusbanen og gå til herredshuset.

Som Ringerikes Blad omtalte tidligere i uken foreslår rådmannen å legge ned Røyse skole. Å i stedet kutte skolebudsjettet generelt med 10 prosent avvises med at det er både uforsvarlig og ulovlig.

Innsparingen

  • Å legge ned Røyse skole skal gi en innsparing på 7,4 millioner kroner
  • 4,5 lærerårsverk mindre er største innsparing

Rådmannen har også vurdert andre alternativer:

  • Flytting av elever fra Sundvollen oppvekstsenter til Vik skole. Da må 10 elever flyttes fra Vik til Røyse skole.
  • Flytting av elever fra Vik skole til Røyse og 29 elever fra Kroksund til Sundvollen oppvekstsenter.
  • Midlertidig flytting av Røyse skole til Vik (Kroksund-elever over til Sundvollen).

Foreldre har forlengst ropt varsko, og er redd en dominoeffekt hvis Røyse skole legges ned. Etter at rådmannens forslag ble kjent, oppfordrer foreldre også politikerne til å heller se på kutt i rådmannens administrasjon.

LES OGSÅ: Slik vil partiene løse skoleknipen

BAKGRUNN: