Gravemaskinene begynte å gjøre jobben i slutten av forrige uke. En del av husene i bakgården til bygningene som ligger med fasaden mot Norderhovsgate er allerede revet.

– Rivearbeidet går etter planen og nå er omtrent halvparten av alle bygningene vi skal rive tatt ned. Vi startet med arbeidet så fort vi fikk de nødvendige tillatelser på plass, sier Rolf Harald Holand, prosjektleder i Sektor Eiendom som eier Hønefoss Senteret.

Hele kvartalet fra inngangspartiet til Hønefoss Senteret og bort til Stangs gate skal rives og dette inkluderer også den delen av senteret der blant annet Vita og Baker Narum har holdt til. Ringerikes Blad har tidligere skrevet om butikkene som må flytte til midlertidige lokaler. De to frisørsalongene har valgt å flytte helt ut av senteret, Baker Narums avdeling legges ned, mens de andre butikkene flytter inn i midlertidige lokaler i senteret. Alle butikkene skal nå ha flyttet.

Resten av rivearbeidet kommer til å ta noen uker, men skal være ferdig i løpet av høsten understreker Holand.

– Det er jo også en del ting som skal rives innvendig, særlig i Ringerikes Blads gamle avishus, sier prosjektlederen. Dessuten skal det settes opp en vegg mellom den delen av senteret som skal rives og den som blir igjen for å skjerme handlende fra byggestøv og byggestøy.

Hønefoss Senteret vil få rundt 25 nye butikker og komme opp i totalt 65. Det skal også bygges 20 nye leiligheter i prosjektet som skal stå klart til julehandelen 2008.