Gå til sidens hovedinnhold

Ringvirkninger ved klok pengebruk

Artikkelen er over 7 år gammel

10 millioner omstillingskroner kan i realiteten dobles.

- Om vi bruker pengene klokt, kan det utløse andre midler og ressurser, sier Jørgen Moe i Ringerike Utvikling, som tror på minimum en dobling av omstillingsmidlene.

Planskissenes ambisiøse mål er at programmet kan utløse mellom 50 og 100 prosjekter. Ikke nødvendigvis styrt av programmet, men innenfor dets målsetting. Når det søkes etter noen til å lede arbeidet oppfordres modige personer til å søke.

Analyse

Det er nå utarbeidet en strategisk utviklingsanalyse i det som er en utypisk omstillingsregion. For normalt har slike lav sysselsetting og høy arbeidsledighet, men på Ringerike er det lokal verdiskapning som er truet.

Å bruke litt av midlene på alle er uaktuelt. Programmet skal heller ikke gå i front for gründervirksomhet og nye tanker; bedriftene må peke på seg selv.

- Vi kan hjelpe og redusere risiko, men vi kan ikke drive noe.

Halvfullt glass

Omstillingsstyret, ledet av Sten E. Magnus, skal nå lage en omstillingsplan og handlingsprogram for 2014. Moe venter oppstart av prosjekter allerede i år.

- Vi kan ikke sitte stille til alle planene er ferdig. Ringerike Utvikling og omstillingsarbeidet utfyller hverandre.

2013 er brukt til å skape et eierskap til arbeidet hos mange aktører, for å unngå at arbeidet havner i hylla med gode intensjoner. Bare de som ser glasset som halvfullt har fått være med.

Ikke sytekultur

- Vi har ikke en sytekultur, men på Ringerike har det vært krevende over mange, mange år.

Foreløpig er svært lite konkret, og Moes egne tanker har så langt ikke preget arbeidet. For målet har vært å innhente kunnskap for å sikre et fundament som står like grunnstøtt om ti år.

Arbeidet vil være inndelt i ennå ikke bestemte satsingsområder. Det kan være alt fra utvikling av Treklyngen og kunnskapspark på Hvervenmoen til livskvalitet.

Må finne retningen

- Vi må passe på å ha nesen så høyt som nødvendig for å stake ut retningen. Da vil knoppskytingen komme, og da kan vi raskt ha tusen bedrifter også, om vi er veldig optimistiske, sier ordfører Kjell B. Hansen, som nekter å la byråkratiet stanse gode ideer.

Med pengene skal arbeidsplasser skapes og tilrettelegges for.

- Vi har vært litt bryske overfor Innovasjon Norge. De konkluderer med at de ikke er helt uenige.

Moe er klar på at Ringeriksregionen er annerledes om seks år.

Verdiskapningen skal økes gjennom å være enda mer innovative. Da må det skapes en kultur for innovasjon, positiv fremsnakking og samhandling.

- Det handler mye om inspirasjon, og det som skjer i hodet til folk. Vi vil se bedre samarbeid og større bevissthet om at alt fra Ringeriksregionen er unikt.

Det betyr at det ikke holder å bare endre tankegangen hos bedriftsledere. Også "folket på gølvet" skal med.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.