Fullt trykk i kraftverkets entreprenørvirksomhet er største bidrag til at resultatet i konsernet ble mer enn doblet etter skatt.

– Konsernet vårt har vært i stor endring de siste årene, og etter 18 år med gammel profil var det på tide å oppdatere oss, sier konsernsjef Ole Sunnset, og gleder seg over at flere av kraftverkets virksomhetsområder leverer gode resultater.

Resultatet for første halvår 2018 ble 67 millioner kroner før skatt (40 millioner kroner etter skatt). Kraftverket investerte for 46 millioner kroner.

Kald vinter og datasentre

I løpet av året skal alle norske hjem og bedrifter ha fått installert en smart strømmåler. Smartservice Norge har hatt et høyt aktivitetsnivå gjennom første halvår for å få fullført prosjektene i tide og passerte 500.000 installerte målere i august.

– Hele entreprenørvirksomheten vår jobber effektivt og leverer godt på sine prosjekter. Det gjør at vi får et stabilt grunnlag å bygge videre på, sier Sunnset.

Økt volum og effektiv drift bidrar ifølge ham til resultatvekst for Kraftriket og stabil nettleie for kundene på Ringerike. Kraftriket solgte 50 GWh mer kraft enn forrige periode i fjor, og endte opp på 320 GWH i første halvår

En kald vinter og store strømavtaler med lokale datasentre ligger bak mye av økningen.

– Stabil nettleie

Ringerikskraft Nett kunne i første halvår holde samme nivå på nettleien som i 2017, til tross for økende kostnader til overliggende nett.

Året startet med kraftig snøvær, som forårsaket mye trefall og igjen ga flere avbrudd i noen utsatte områder.

– Vi vil takke kundene våre som er tålmodige i perioder med strømbrudd. Responsen vi har fått på varslingsrutinene våre ved strømbrudd er god, men målet vårt er at kundene skal ha strøm til enhver tid. Dette jobber vi alltid med for å bli enda bedre, sier konsernsjefen.

Styret er fornøyd med resultatet for konsernet og mener det viser at Ringerikskraft er robust og godt rigget til å møte framtiden.