Ringeriksbanen legges trolig i kulvert forbi Vik

Artikkelen er over 4 år gammel

Holeværingene har lenge trodd at vei og bane skulle gå i tunnel gjennom Gjesvalåsen og helt fram til Svensrud. Slik blir det kanskje ikke.