Nord-Europas lengste togtunnel på Ringerike

Lotte Carrasco og Knut Sørgaard i området der ny stasjon på Sundvollen skal ligge. Nå konkluderer Jernbaneverket med at hele strekningen fra Sundvollen til Sandvika skal bygges i en lang tunnel.

Lotte Carrasco og Knut Sørgaard i området der ny stasjon på Sundvollen skal ligge. Nå konkluderer Jernbaneverket med at hele strekningen fra Sundvollen til Sandvika skal bygges i en lang tunnel. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Jernbaneverket har bestemt at hele togstrekningen fra Sandvika til Sundvollen skal bygges i en lang tunnel.

DEL

Strekningen er 23 kilometer lang og Jernbaneverket skriver i en pressemelding at det trolig vil bli Nord-Europas lengste jernbanetunnel.

Den blir dermed lenger enn tunnelen på Follobanen som for tiden bygges mellom Oslo og Ski. Der er tunnelen 20 kilometer lang.

To eller en

Nå har det vært klart hele tiden at strekningen mellom Sandvika og Sundvollen må bygges i tunnel, men det har lenge vært vurdert om man skulle bygge to tunneler og ha en kort dagsone ved Rustan i Bærum.

Jernbaneverker har nå konkludert med at den beste løsningen er å bygge en lang tunnel.

Prosjektsjef Lise Backer understreker at en dyp linje gir kortere reisetid og mindre energiforbruk, noe de har lagt stor vekt på.

Backer har ansvaret for den delen av Ringeriksbanen som går fra Sandvika til Sundvollen.

– Mer fleksibel

Et viktig argument for lang tunnel er også at det gir en redusert risiko i forhold til svakhetssoner og variasjoner i løsmassene. Løsninga gir en bedre fleksibilitet for hvor tunnelen skal føres gjennom berggrunnen, mener Jernbaneverket.

– En lang tunnel gir mer gunstige stigningsforhold for banen som igjen gir lavere energibehov, kortere reisetid og bedre drift og vedlikehold. Vi har rett og slett konkludert med at en lang tunnel fra Sandvika til Sundvollen gir best mulig jernbane, sier Lise Backer.

Artikkeltags