Stadig nye milliard-overskridelser: – Frykter det kan ødelegge for Ringeriksbanen

Bengt Fasteraune (Sp) er bekymret for hvordan store overskridelser i jernbaneprosjekter kan virke inn på Ringeriksbanen og andre store prosjekter. Derfor har han stilt et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om dette.