Mener Holes trasévalg er bra for Ringerike

Artikkelen er over 4 år gammel

– Holes trasevedtak for Ringeriksbanen og nye E16 vil gi lettere adkomst til Hvervenmoen og sørsiden av Hønefoss, mener Svein Solheim (Ap).