Sparer 511 millioner på forsinkelse i planlegging av Ringeriksbanen

Av

Regjeringen sparer over en halv milliard kroner i 2019 på å skyve på planleggingen av Ringeriksbanen.

DEL

Den planlagte jernbanestrekningen, som vil gjøre Bergensbanen betydelig kortere, ble opprinnelig foreslått på 1890-tallet.

Etter en rekke runder med drøftinger og utredninger over en periode på over 120 år er arbeidet igjen blitt noe forsinket. Det bekrefter regjeringen i revidert nasjonalbudsjett.

Reguleringsplanen skulle egentlig vært fastsatt før jul, men er i stedet blitt endret. Høringsuttalelser gjorde det nødvendig å forandre planen og sende den på en ny, begrenset høring.

Regjeringen regner nå med at reguleringsplanen fastsettes etter sommeren i år. Dette gjør at også grunnerverv og andre planlagte aktiviteter må utsettes.

Årets bevilgning til fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 kan dermed reduseres med hele 511 millioner kroner. Mesteparten av pengene blir i stedet brukt på andre jernbaneprosjekter – som vedlikehold og en støtteordning som skal bidra til å flytte godstransport fra vei til bane.

Artikkeltags