Onsdag ble Nasjonal transportplan lagt fram av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Ringeriksbanen ligger inne med 6,8 milliarder kroner i perioden 2018-2023, og med nesten 14 milliarder kroner i perioden 2024–2029.

Den skal dermed være fullfinansiert før 2030. Sannsynlig byggestart er 2021–2022.

– Ved å bruke lengre tid på planlegging reduserer vi risikofaktorer og får bedre kvalitetssikring av kostnadene, sier Ketil Solvik-Olsen, som opplyser at det er opplysninger fra Bane Nor han bygger på.

Utsettelse

Utsettelsen fra planlagt oppstart i 2019 var kjent før samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) la fram Nasjonal transportplan (NTP) klokka 12 onsdag.

– Byggestart for Ringeriksbanen blir i 2021/22, melder statsråden i NTP.

Regiondirektør i Næringslivets Hovedorganisasjon i Buskerud, Grete Karin Berg fra Sollihøgda, er glad for at regjeringen bekrefter byggingen av Ringeriksbanen med byggestart i 2021/22.

– Men vi er opptatt av at denne noe utsatte byggestarten ikke gjør at planleggingen kjøres inn på et sidespor, uttaler Berg.

Fellesprosjektet planlegges etter avtale med alle berørte kommuner som en statlig plan, og NHO mener at prosjektet er så langt et godt eksempel på effektivisering av planprosesser.

– For å sikre effektiv planlegging videre og avklaringer lokalt er det svært viktig at tilstrekkelig planleggingsmidler blir bevilget også for 2018/19 selv om byggestart er noe utsatt, understreker Grete Karin Berg.

Positiv omtale

Og jernbaneprosjektet omtales fortsatt i svært positive ordelag. I dag er det fire avganger i døgnet hver vei mellom Oslo og Hønefoss. Togene kjører via Drammen og reisetiden er om lag halvannen time.

Når Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss står ferdig, blir det mulig å etablere et nytt InterCity-tilbud til Hønefoss med to tog i timen og ny stasjon på Sundvollen. Reisetiden mellom Oslo og Hønefoss vil da være redusert med om lag én time, til 35 minutter.

Fjerntogene mellom Oslo og Bergen kommer også til å bruke om lag én time mindre, og det blir mulig å øke antall avganger.   

InterCity-tilbudet på strekningen vil binde bo- og arbeidsmarkedet på Ringerike tettere på hovedstadsområdet, og legge til rette for en positiv, regional utvikling.

LES OGSÅ: