MDG oppfordrer til sivil ulydighet: – Kan være verdt å utsette Ringeriksbanen

– Et våtmarksområde kan være verdt en betydelig utsettelse av bane og vei, sier Une Bastholm (MDG), som har sendt spørsmål til samferdselsmiisteren, hvor hun ber ham om å vurdere nytt trasévalg.