«Vil statsråden ta verneplanen opp av skuffen og gjøre noe for å hindre disse inngrepene?» spurte Rasmus Hanson (MDG) i gårsdagens spørretime i Stortinget.

Han sikter da til verneplanen for Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem.

Det Hanson sliter med å forstå logikken i, er følgende:

I 2002 vedtok Stortinget å legge traseen for Ringeriksbanen over Åsa framfor Kroksund, av hensyn til miljøet. Dette skjedde etter en omfattende debatt.

Svarte ikke

I juni i år opphevet Stortinget dette vedtaket. Uten at det var en stor debatt, og uten at miljøkonsekvensene ble grundig diskutert. Allerede i forkant raste MDG over det som kom til å skje.

– Kan ministeren forklare hva som har endret seg siden 2002, miljømessig, spurte Hanson miljøminister Tine Sundtoft (H) flere ganger i går.

Sundtoft unnlot imidlertid å svare konkret på dette spørsmålet.

Hun viste konsekvent til at Stortinget fristilte regjeringen fra 2002-vedtaket, og slik gjort det mulig å se vei- og baneutbygging i sammenheng. Sundtoft fokuserte på at Ringeriksbanen i seg selv er et miljøvennlig tiltak, som vil gjøre tog mer konkurransedyktig med fly på strekningen fra Oslo til Bergen.

Jobber med verneplanen

Samtidig forsikret hun at verneplanen ikke ligger i skuffen. Tvertimot jobbes det med å avslutte den nå.

– Nå ser vi på ulike traséalternativer, også i sammenheng med verneplanen. Vi ser at det er utfordringer når det gjelder naturverdier. Først når vi har fått oppdatert kunnskap vil vi velge trasé.

– Å kaste penger ut av vinduet

Fylkespolitiker for MDG i Buskerud, Hanne Lisa Matt, er ikke imponert. Hun mener regjeringen enkelt kunne ha skånet naturen bedre og at regjeringen ignorerer Norges forpliktelser når vei og bane bygges slik at internasjonalt verneverdige våtmarksområder berøres.

– Å bygge en stor ny motorvei rett ved siden av en helt ny togtrase er å kaste penger ut av vinduet og det er stikk i strid med Stortingets klimaforlik som sier at trafikkøkning inn mot byene skal skje med kollektivtransport. Dette vil pumpe enda flere biler inn i osloregionen, skriver hun i en epost til Ringerikes Blad.

I september kom Ramsar-rapporten, som advarte mot å la vei og bane gå gjennom våtmarksområder.