KrF: – Ringeriksbanen ferdig i 2028

KrF vedtok at Ringeriksbanen skal være ferdig i 2028 på helgens landsmøte.