Det er Bergens Tidende som har vært i kontakt med kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet, etter å ha blitt henvist dit av Gorm Frimannslund i Bane Nor. Horrisland har etter spørsmål fra BT lett etter brev eller signaler som direktoratet har sendt regjeringen, hvor byggestarten anbefales utsatt.

«Jernbanedirektoratet har ikke sendt noen «signaler» ut over det som framgår av etatenes grunnlagsdokument til NTP. Der foreslås det jo midler til Ringeriksbanen i første del av planperioden, men er ikke satt noen konkret dato for byggestart», sier han til BT.

LES OGSÅ: Regjeringen bekrefter: Ringeriksbanen blir forsinket

Solvik-Olsen: – Bedre prosjekt

Da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte jernbanesatsingen i NTP, sa han at grunnen til utsettelsen av Ringeriksbanen var at fagetatene trengte mer tid. Til Bergens Tidende modererer han dette noe.

– Det er riktig at våre fagfolk ikke har sagt at de må ha mer tid til planlegging av Ringeriksbanen isolert sett – men at med mer tid ville man trolig få et bedre prosjekt, sier han i en e-post via kommunikasjonsavdelingen i departementet.

Bergens Tidende har bedt statsråden utdype hvorfor han sier at fagetatene har bedt om mer tid, når de ikke har gjort det. Ifølge BT har de ikke fått svar på dette fra Solvik-Olsen.

Prosjektleder Morten Klokkersveen sa til Ringerikes Blad samme dag som regjeringen bekreftet forsinkelsen, at de ligger foran skjema med arbeidet - ut fra en plan om oppstart i 2019.

Kritiske politikere

Flere lokale politikere har reagert sterkt på utsettelsen i NTP. Ordfører Kjell B. Hansen (Ap) i Ringerike undrer seg over hvorfor man nå skal gå tilbake på intensjonen om å lage et prosjekt som viser at man kan planlegge raskt.

Martin Kolberg (Ap) hadde liten tro på at fagetatenes behov for tid var grunnen til utsettelsen da han ga sin kommentar 2. mars:

– Jeg hører de sier at dette er fordi planen ikke er kvalitetssikret, og at fagetatene trenger mer tid. Jeg stiller meg undrende til det, og tror heller at dette skyldes at alle summer ikke er på plass, og at samarbeidspartiene ikke får dette til å gå opp, sa han.

LES OGSÅ: Lundteigen: Gir ikke opp byggestart i 2019

Planla for 2019

Da regjeringen og støttepartiene presenterte planene for Ringeriksbanen og E16 i 2015, snakket de om å ta første spadetak i 2019.

– Vanligvis tar det om lag ti år å planlegge store samferdselsprosjekter før byggingen kan begynne. Vi klarer derfor nærmest å halvere planleggingstiden for dette prosjektet. En helt ordinær planleggingsperiode ville tilsi anleggsstart så sent som i 2024, sa samferdselsministeren i august 2015.